Chào mừng quý vị đến với Blog HÓA HỌC .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài tập sử dụng công thức tính nhanh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:54' 09-06-2015
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 1 người (Lê Quynh Nhu)
Các dạng bài tập sử dụng công thức tính nhanh
1. Cho 14,5 g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra 6,72 lít khí hidro đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:
A. 34,3 g
B. 43,3 g
C. 33,4g
D. 33,8 g
2. Cho 4,2 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 2,24 lít H2 đktc. Khối lượng muối tào thành trong dung dịch là:
A. 9,75g
B. 9,5g
C. 6,75g
D. 11,3g
3. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 8,98 gam muối. Giá trị của V là
A. 1,344. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36.
4. Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch axit axetic dư người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm của hỗn hợp là:
A. 38,1% và 61,9% B. 39% và 61% C. 40% và 60% D. 35% và 65%
5. Cho 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HCl 3,5M. Thu được m gam muối, giá trị của m là:
A. 39.25,
B. 43.2
C. 44.25
D. 45.2
6. Cho 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong 100ml dung dịch H2SO4 3,5M. Thu được m gam muối, giá trị của m là
A. 38 gam
B. 48 gam
C. 83 gam
D. 84 gam
7. Cho 12 g hỗn hợp gồm MgO và Ca tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí đktc. Phần trăm khối lượng của MgO và Ca trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 33,3% và 66,7%
B. 23,7% và 76,3%
C. 66,7% và 33,3%
D. 53,3% và 46,7%

8. Cho từ từ luồng khí CO đi qua một ống sứ đựng 70,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 nung nóng. Kết thúc phả úng thu được m gam hỗn hợp chất rắn Fe, và 8,96 lít khí CO2 đktc. m có giá trị là:
A. 56 gam
B. 64 gam
C. 83 gam
D. 84 gam
9. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H2 thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá trị là:
A. 2g
B. 4g
C. 6g
D. 8g
10. Đốt cháy một rượu A thu được 4,4g CO2, 3,6g H2O. CTPT của A là:
A. CH3OH
B. C2H5OH
C. C3H7OH
D. C3H8OH

 
Gửi ý kiến

free counters