Chào mừng quý vị đến với Blog HÓA HỌC .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 16. Phương trình hoá học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thiện Chánh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:13' 14-10-2009
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 313
Số lượt thích: 0 người
Tröôøng THCS Ñöùc Phuù

CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
2006 - 2007
Người thiết kế: Mai Thiện Chánh
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
Nêu công thức hóa học của hydrô, ôxy và nước .
H2 ,
O2 ,
H2O
Phương trình chữ của phản ứng hóa học giữa khí hiđrô và khí Oxi tạo ra nước
Khí hiđrô + Khí Oxi Nước
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
Thay tên các chất bằng công thức hóa học để được sơ đồ của phản ứng:
Khí ôxy
H2
O2
H2O
Nước
Khí hiđrô
+
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
H2 + O2
H2O
? Dựa vào số nguyên tử có ở 2 đĩa cân, em hãy cho biết cân sẽ lệch về bên nào?
H2 + O2
H2O
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
? Vì sao bên trái nặng hơn bên phải?
Do số nguyên tử O bên trái nhiều hơn bên phải.
? Như vậy không đúng với định luật bảo toàn khối lượng. Vì sao ?
Trong một phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế bằng nhau.
H2 + O2
H2O
2
? Phải làm thế nào để số nguyên tử 0 ở hai vế bằng nhau.
Thêm bên phải một phân tử nước H2O
H2 + O2
H2O
2
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
? Dựa vào số nguyên tử ở 2 đĩa cân, cân sẽ lệch về phía nào?
2 H2O
H2 + O2
Nhận xét hình sau khi thêm một phân tử H2O ? Giải thích.
Bên phải nặng hơn bên trái do số nguyên tử H nhiều hơn.
H2 + O2
H2O
2
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
2 H2O
H2 + O2
2
? Làm thế nào để cân bằng 2 vế ?
Bên trái cần có 4 nguyên tử H. Thêm 2 nguyên tử H tức 1 phân tử H2
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
H2 + O2
H2O
2
2
? Em có nhận xét gì về số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 đĩa cân.
2 H2 + O2
2 H2O
2H2
O2
2H2O
+
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn, phản ứng hóa học.
Ví dụ: 2 H2 + O2 ? 2 H2O
? Phương trình hóa học biểu diễn gì?
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1- Phương trình hóa học
? Không phải cứ viết được thành phương trình vì số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 bên bằng nhau thì biểu diễn được một phản ứng hóa học.
2NaOH + K2SO4 2KOH + Na2SO4
3S + 2H2O 2H2S + SO2
Ví dụ:
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
Nhu v?y vi?c l?p phuong trình hóa h?c du?c ti?n hành theo các bước sau:
Nhôm tác dụng với Ôxi tạo ra nhôm Ôxít Al2O3. Hãy lập phương trình hóa học.
Ví dụ:
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
+
Al
O2
Al2O3
Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
2
4
3
+
Al
O2
Al2O3
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
Bước 3: Viết phương trình hóa học
+
Al
O2
Al2O3
2
3
4
? 6O 3 O2
? Không viết 4 Al
Lưu ý:
Qua việc thành lập phương trình hóa học ? hình thành các bước. Có bao nhiêu bước ? Nêu nội dung từng bước ?
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
Bước 1 :
Viết sơ đồ phản ứng gồm công thức hóa học chất tham gia và sản phẩm.
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Bước 2
Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức.
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
Bước 3
Viết thành phương trình hóa học thay dấu ( ) bằng dấu ( )

I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
3- Áp dụng:
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
Nhôm tác dụng với Clo tạo ra nhôm Clorua (AlCl3). Hãy lập phương trình hóa học.
Bài 1:
Nhôm
tác dụng với
Clo
tạo ra
nhôm Clorua
Al
Cl2
AlCl3
+
2
3
2
Na2CO3
Ca(OH)2
CaCO3
+
Bài 2 :
Cho sơ đồ phản ứng
NaOH
+
Hãy lập phương trình hóa học
?
3- Áp dụng:
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
2
Lưu ý:
Khi cân bằng số nguyên tử hay nhóm nguyên tử không được thay đổi chỉ số trong các công thức.
3- Áp dụng:
I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
2- Các bước lập phương trình hóa học
1- Phương trình hóa học
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai:
A. Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử biến đổi theo
B.Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở 2 bên đều bằng nhau
C. Dựa vào dấu hiệu có sự thay đổi về trạng thái của các chất để nhận biết có phản ứng xảy ra
D. Để lập phương trình hóa học đầu tiên ta phải cân bằng số nguyên tử của các chất
Đ
S
Đ
S
Đ
S
Đ
S
Cho sơ đồ phản ứng
Hãy lập phương trình hóa học
CuSO4
NaOH
Cu(OH)2
+
+
2
Na2SO4
CuSO4
NaOH
Cu(OH)2
+
+
Na2SO4
Đáp án:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
Fe(OH)y + H2SO4 ----> Fex(SO4)y + H2O
x = 1 ; y = 2
x = 2 ; y = 3
x = 3 ; y = 1
Tất cả đều sai
A
B
C
D
Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để được phương trình hóa học trên ( biết x y )
Cho sơ đồ phản ứng sau:
Al(OH)y + H2SO4 ----> Alx(SO4)y + H2O
Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để được phương trình hóa học trên ( biết x y )
x = 2 ; y = 1
x = 3 ; y = 4
x = 2 ; y = 3
A
B
C
D
x = 4 ; y = 3
Làm bài tập 2a, 3a, trang 57- 58
Bài 2a: Ta có sơ đồ phản ứng sau: Na + O2 ----> Na2O
Ta cân bằng số nguyên tử O trước, sau đó mới cân bằng số nguyên tử Na.
Bài 3a: Ta có sơ đồ phản ứng sau: HgO ----> Hg + O2
Ta cân bằng số nguyên tử O trước, sau đó mới cân bằng số nguyên tử Hg.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG
CÁC EM HỌC SINH
3
4
3
4
Rất tiếc
Coâ nuoâi daïy treû
Moïi chi tieàt: 0983.821329
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


free counters