DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv Copy_of_Gphan3.flv

free counters

Báo mới

CẢNH ĐẸP

Thời tiết

Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bloghoahoc
Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:48' 26-02-2010
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 328
Số lượt thích: 0 người
hoahoc.tk
Bài 32
phản ứng oxi hóa - khử
Bloghoahoc.tk
hoahoc.tk
Kiểm tra bài cũ
1) Nêu tính chất hóa học của hiđrô? Viết PTPƯ minh họa?

Đáp án:
Tác dụng với oxi
PT: 2H2 + O2 2H2O
Tác dụng với một số oxit kim loại
PT: H2 + CuO H2O + Cu
2) Phản ứng H2 + CuO H2O + Cu thuộc loại phản ứng hóa học nào?
a. Phản ứng hóa hợp
b. Phản ứng phân hủy
c. Câu a, b sai
d. Câu a, b đúng
hoahoc.tk
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
1. Sự khử. Sự oxi hóa
CuO + H2 ? Cu + H2O
Cu
O
H2
t0
O
O
Xét phản ứng sau:
Quá trình (1): CuO tách nguyên tử O tạo thành Cu
(Quá trình này gọi là sự khử)
Quá trình (2): H2 chiếm oxi của CuO tạo thành H2O
(Quá trình này gọi là sự oxi hóa)
a. Sù khö
Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.
b. Sù oxi hãa
Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.
Sự khử CuO
Sự oxi hóa H2
? CuO và H2 đóng vai trò như thế nào trong sự khử (quá trình nhường O) và sự oxi hoá (quá trình chiếm O)
2. Chất khử. Chất oxi hóa
Bài tập: Một bạn xác định sự khử và sự oxi hoá trong các phản ứng sau. Em hãy cho biết phản ứng nào xác định đúng phản ứng nào xác định sai ?
Sai
Đúng
Đúng
Đúng
Sai
hoahoc.tk
11:48:19 AM
Thảo luận nhóm
Đánh dấu (+) vào ô thích hợp để xác định tính chất của các chất
Dựa vào kết quả bảng cho biết:

Chất khử là gì?

Chất oxi hoá là gì?
t0
t0
Chất chiếm oxi của chất khác
Chất nhường oxi cho chất khác
Chất oxi hoá
Chất khử
hoahoc.tk
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
1. Sự khử. Sự oxi hóa
a. Sù khö
Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.
b. Sù oxi hãa
Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.
2. Chất khử. Chất oxi hóa
CuO + H2 ? Cu + H2O
t0
Sự khử CuO
Sự oxi hóa H2
(Chất khử)
(Chất oxi hóa)
Chất khử
Chất khử là chất chi?m oxi của chất khác.
Chất oxi hóa
Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.
hoahoc.tk
Phản ứng oxi hoá khử
Bài tập
Xác định sự khử, sự oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá của các phản ứng sau

a) 4P + 5O2  2P2O5Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2Oc) HgO + H2  Hg + H2O
Sự khử Fe2O3
Sự oxi hóa P
(Chất khử)
(Chất oxi hóa)
(Chất khử)
(Chất oxi hóa)
(Chất khử)
(Chất oxi hóa)
Sự khử HgO
Sự oxi hóa H2
Sự khử O2
Sự oxi hóa H2
t0
t0
t0
Lưu ý: Bản thân oxi khi tham gia phản ứng cũng được gọi là chất oxi hoá.
4P + 5O2 ? 2P2O5
hoahoc.tk
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
1. Sự khử. Sự oxi hóa
a. Sù khö
Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.
b. Sù oxi hãa
Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.
2. Chất khử. Chất oxi hóa
Chất khử
Chất khử là chất chiêm oxi của chất khác.
Chất oxi hóa
Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.
3. Phản ứng oxi hóa - khử
Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xẩy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.
sự oxi hóa
sự khử
CuO + H2 ? Cu + H2O
Cu
O
H2
t0
O
O
Sự khử CuO
Sự oxi hóa H2
? Dấu hiệu để phân biệt phản ứng oxi hoá - khử với những loại phản ứng khác là gì?
(Chất khử)
(Chất oxi hóa)
*Lưu ý:
Chất khử xảy ra sự oxi hoá
Chất oxi hoá xảy ra sự khử
Muốn biết 1 phản ứng có phải là phản ứng oxi hoá khử hay không, phải dựa trên cơ sở nào?
- Xác định sự khử, sự oxi hoá.
- Xác định chất khử, chất oxi hoá.
? Sự khác biệt giữa sự khử và sự oxi hóa
Sự khử và sự oxi hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học này gọi là phản ứng oxi hóa - khử.
hoahoc.tk
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa khử
? Em hãy xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình sự khử, sự oxi hóa?
Sự oxi hóa C
Sự oxi hóa Fe
Sự oxi hóa CO
Sự khử O2
Sự khử O2
Sự khử Fe2O3
(Chất khử)
(Chất khử)
(Chất khử)
(Chất oxi hóa)
(Chất oxi hóa)
(Chất oxi hóa)
? Em hãy cho biết lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng oxi hóa - khử ?
to
hoahoc.tk
* Mặt lợi:
Dùng trong công nghiệp hoá học, luyện kim, giao thông vận tải, đời sống,…
1
2
3
4
6
5
hoahoc.tk
* Mặt hại:
Phá huỷ kim loại.
7
8
9
10
Sắt bị gỉ trong không khí: 3Fe + 2O2 ? Fe3O4
hoahoc.tk
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
1. Sự khử. Sự oxi hóa
a. Sù khö
Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.
b. Sù oxi hãa
Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.
2. Chất khử. Chất oxi hóa
Chất khử
Chất khử là chất chiêm oxi của chất khác.
Chất oxi hóa
Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.
3. Phản ứng oxi hóa - khử
Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xẩy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.
*Lợi ích:
Làm cơ sở cho công nghệ sản xuất trong luyện kim và trong công nghiệp hoá học
*Tác hại:
Phá huỷ kim loại trong tự nhiên
4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa khử
hoahoc.tk
Ghi nhớ:
Chất chiếm oxi của chất khác là............ , chất nhường oxi cho chất khác là...................
Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là .............. , sự tác dụng của oxi với một chất là ..............
- Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời ............................
chất khử
chất oxi hoá.
sự khử
sự oxi hoá.
sự oxi hoá và sự khử.
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
hoahoc.tk
3
2
1
4
Chúc mùng em. Phần thưởng của em là điểm 10
Phần thưởng của em là một tràng vỗ tay.
Phần thưởng của em là một quyển vở
Phần thưởng của em là một chiếc bút
1
2
3
4
1
2
3
4
hoahoc.tk
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
Bài tập về nhà:
1;2;3;4;5 SGK trang 113
Đọc và chuẩn bị bài 33: Điều chế và thu khí Hiđro
hoahoc.tk
Câu 1
Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử trong các phản ứng sau:
A- H2 + PbO  H2O + Pb
B- 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
C- CaO + H2O  Ca(OH)2
D- Caâu A, B, C ñuùng
t0
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
hoahoc.tk
Câu 2
Chaát naøo laø chaát khöû trong phaûn öùng hoùa hoïc S + O2  SO2?
A- O2
B- S
C- SO2
D- Caâu A, B, C sai.
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
Chaát naøo laø chaát oxi hoùa trong phaûn öùng hoùa hoïc S + O2  SO2?
A- O2
B- S
C- SO2
D- Caâu A, B, C sai.
Câu 3
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
hoahoc.tk
Câu 4
2 bạn HS: Nam, Bình cùng biểu diễn1phương trình phản ứng oxi hoá- khử sau, Em hãy nhận xét bạn nào đúng, bạn nào sai ?
CO2 + Mg C + MgO
Chất oxi hoá
Chất khử
Sự oxi hoá CO2
Sự khử Mg
CO2 + 2Mg C + 2MgO
to
Chất oxi hoá
Chất khử
Sự oxi hoá Mg
Sự khử CO2
Nam:
Bình:
Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 32
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓