DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv Copy_of_Gphan3.flv

free counters

Báo mới

CẢNH ĐẸP

Thời tiết

de kiem tra hoa 11 ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quý Thị Hạnh
Ngày gửi: 21h:14' 03-09-2011
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
Đề Thi Học Kì I Hóa 11
Câu 1: Theo thuyết Bron – Tơn, khẳng định nào sau đây là đúng?
Axit là chất hòa tan được mọi kim loại.
Axit là chất tác dụng với mọi bazơ.
Axit là chất có khả năng cho proton.
Axit là chất điện li mạnh.
Câu 2: Theo thuyết axit – bazơ của Bron – Tơn, ion Fe3+ trong nước có tính chất:
Axit
Bazơ
Lưỡng tính
Trung tính
Câu 3: Dung dịch muối nào sau đây có môi trường bazơ?
Na2CO3
NaCl
NaNO3
KCl
Câu 4: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào tồn tại trong một dung dịch?
AlCl3 và CuSO4
NaHSO4 và NaHCO3
NaAlO2 và HCl
NaCl và AgNO3
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp gồm hai muối sunfat của một kim loại hóa trị I và một kim loại hóa trị II vào nước được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X một lượng vừa đủ dung dịch BaCl2 thu được 11,65 gam kết tủa và dung dịch Y. Tổng khối lượng hai muối clorua trong dung dịch Y
5,95 gam
6,5 gam
7,0 gam
8,2 gam
Câu 6: Thể tích dung dịch HCl 0,2 M cần để trung hòa 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M là:
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
Câu 7: Trộn 250 ml dung dịch KOH 0,01 M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,005 M. pH của dung dịch sau khi trộn là bao nhiêu? Coi như không có sự thay đổi về thể tích.
12
13
2
4
Câu 8: Trộn 20,0 ml dung dịch HCl 0,05M với 20,0 ml dung dịch H2SO4 0,075M. Coi như không có sự thay đổi về thể tích và các axit phân li hoàn toàn thi pH của dung dịch bằng bao nhiêu?
1
2
3
1,5
Câu 9: Hiện tượng xảy ra khi cho thêm từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch muối FeCl3 là:
Có kết tủa màu nâu đỏ
Có bọt khí thoát ra
Có kết tủa màu lục nhạt
Có kết tủa màu nâu đỏ và Có bọt khí thoát ra
Câu 10: Phương trình hóa học nào sau đây viết không đúng?
Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl
FeS + ZnCl2 → ZnS + FeCl2
2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + H2O
FeS + HCl → FeCl2 + H2S
Câu 11: Người ta sản suất nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây:
Chưng cất phân đoạn không khí lỏng
Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa
Dùng photpho để đốt chày hết oxi không khí
Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng.
Câu 12: Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng hóa chất nào sau đây?
Dung dịch NH3
Dung dịch HCl
H2O
Dung dịch NaOH
Câu 13: Kim loại nào tác dụng với HNO3 không tạo ra được chất nào sau đây?
NH4NO3
N2
NO2
N2O5
Câu 14: HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây?
Fe
FeO
Fe(OH)2
Fe2O3
Câu 15: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO)3 trong không khí thu được sản phẩm gồm:
FeO, NO2, O2
Fe2O3, NO2
Fe2O3, NO2, O2
Fe, NO2, O2
Câu 16: Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx trong đó Nitơ chiếm 30,43 % về khối lượng. Oxit đó có công thức là:
NO
N2O4
NO2
N2O5
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng dung dịch HNO3 loãng dư. Kết thúc thí nghiệm không có khí thoát ra, dung dịch thu được có chứa 8 gam NH4NO3 và 113,4 gam Zn(NO3)2. Phần trăm số mol Zn trong hỗn hợp ban đầu là:
66,67 %
33,33 %
16,66 %
93,34 %
Câu 18: Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lit khí (đktc) không bị hấp thụ ( lượng O2 hòa tan không đáng kể). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là:
28,2 gam
8,6 gam
4,4 gam
18,8 gam
Câu 19: Cho 11 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO ở (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng Al và Fe trong hỗn hợp là:
5,4 gam và
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓