Photo
Họ và tên Nguyễn Thiên Hương
Giới tính Nam
Email nguyenthienhuong.c2tutrung.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
Website http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tứ Trưng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 834948 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thiển
Giới tính Nam
Email vietha.ltt2011@gmail.com
Website http://nguyenxuanthien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Huyện Bù Gia Mập
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 290447 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Vũ Văn Soái
Giới tính Nam
Email kidmai.net@gmail.com
Website http://violet.vn/tinhockidmai
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hải Dương
Quận/huyện Thành phố Hải Dương
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Phi
Giới tính Nam
Email phi.98tuyen@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tứ Yên
Quận/huyện Huyện Sông Lô
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Điểm số 1165 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Toản
Giới tính Nam
Email tranvantoancv@gmail.com
Website http://tranvantoancv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cẩm Văn
Quận/huyện Huyện Cẩm Giàng
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học, GD hướng nghiệp
Điểm số 156199 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Tuấn
Giới tính Nam
Email doiguocmoc.com@gmail.com
Website http://toithidaihoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hiền Ninh
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 264 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hướng Dương
Giới tính Nam
Email lethienduc015@gmail.com
Website http://violet.vn/ntt2017
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 48304 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Trần Quang Thiệp
Giới tính Nam
Email diemthivd@gmail.com
Website http://diemthivd.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Điểm số 631 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vương Quốc Linh
Giới tính Nam
Email linhvq82@gmail.com
Website http://violet.vn/linhvq82
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Hồng
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 17887 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Khoa
Giới tính Nam
Email nguyenkhoa0011@gmail.com
Website http://violet.vn/nguyenkhoa0011
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 488114 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên TS. Ban Quản Trị Lập Trình C Sharp
Giới tính Nam
Email trkhang@outlook.com.vn
Website http://violet.vn/khangtraining
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Nghĩa
Quận/huyện Thị xã Long Mỹ
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 980 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Khang
Giới tính Nam
Email quockhangcsln@gmail.com
Website http://violet.vn/quockhangc2ln
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Tâm
Quận/huyện Thị xã Long Mỹ
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 130 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Văn Trọng
Giới tính Nam
Email trongdinhvantrong@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/dinh-van-trong-dong-long
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đông Long
Quận/huyện Huyện Tiền Hải
Tỉnh/thành Thái Bình
Điểm số 722 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Năng Suất
Giới tính Nam
Email nangsuat2010@gmail.com
Website http://violet.vn/nangsuat
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 106244 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Tuấn
Giới tính Nam
Email Tranquoctuanhv@gmai.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 2501 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Hương
Giới tính Nữ
Email doanhuong73@gmail.com
Website http://violet.vn/doanhuongthlh
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Long Hưng
Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
Tỉnh/thành Đồng Nai
Điểm số 8817 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hà Kim Mộng
Giới tính Nữ
Email hakimmong717@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 104 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Như Hoa
Giới tính Nữ
Email buithinhuhoa.c2liengtrang.dr@lamdong.edu.vn
Website http://violet.vn/nhuhoa_89
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêng Trang
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 13862 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Kim Cang
Giới tính Nam
Email c2.thcsnguyendu.hongdan@sobaclieu.edu.vn
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD-ĐT Hồng Dân
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Điểm số 140 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Thùy Dương
Giới tính Nữ
Email ndbngoc04@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 15150 (Xem chi tiết)

free counters