Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Vũ Tuấn Kiệt
Giới tính Nam
Email http://pgdsonglo.vinhphuc.edu.vn
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị Trường THCS
Quận/huyện Huyện Sông Lô
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Điểm số 15247 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Ân
Giới tính Nam
Email anle090@yahoo.com.vn
Website http://anle090.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Trung
Quận/huyện Thị xã Buôn Hồ
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 280 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Quỳnh
Giới tính Nữ
Email nito032003@yahoo.com
Website http://violet.vn/nito032003
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Anh Sơn 3
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 4145 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Tú
Giới tính Nam
Email nguyendinhtu.kc@gmail.com
Website http://ngdinhtu.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chí Tân
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 13344 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết
Giới tính Nữ
Email ayligiobachtuyet.tnk34@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/Ayligiobachtuyet
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Khoa Sư phạm Đại học Đà Lạt
Quận/huyện Thành phố Đà Lạt
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 335001 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thơ Văn
Giới tính Nam
Email thovan1970@gmail.com
Website http://nguyenthovanptb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Thọ B
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 750843 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Minh Thức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leminhthuc79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Thị Sáu
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 51234 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Nghiễm
Giới tính Nam
Email ducnghiem_thcstt@yahoo.com
Website http://violet.vn/ducnghiem27
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Tiến
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Địa Lý, Âm nhạc
Điểm số 77356 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Xuân Nghiêm
Giới tính Nam
Email khithaynoiyeu@yahoo.com
Website http://violet.vn/LeXuanNghiem
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Xã Mường Tè
Quận/huyện Huyện Mường Tè
Tỉnh/thành Lai Châu
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 21569 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Viết Xuân
Giới tính Nam
Email nvitxua@yahoo.com.vn
Website http://nvitxuan.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Dang Kang
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 4591 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Hiển
Giới tính Nam
Email diepkimnhtthanh@yahoo.com
Website http://hiendvtiger.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 497455 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Hà
Giới tính Nam
Email Thanh_01_50@yahoo.com.vn
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Nghia Hoa
Quận/huyện Huyện Tư Nghĩa
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Điểm số 142 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Ngọc Bình
Giới tính Nam
Email huongromantic@gmail.com
Website http://ngocbinh1974.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Lam
Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 24821 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tấn Tài
Giới tính Nam
Email tantaithcs@gmail.com
Website http://nguyentantaict.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Thạnh
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 14468 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Email nguyetmagderbug@yahoo.de
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Điểm số 493 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ánh Duyên
Giới tính Nữ
Email bupbekhongyeu2012@nokiamail.com
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Điểm số 269 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Tiến
Giới tính Nam
Email phamtien.77drive@gmail.com
Website http://phamtien_gdbs.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xi Măng
Quận/huyện Thị xã Bỉm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 9819 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lò Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Email goldcoin317@yahoo.com.vn
Website http://goldcoin.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS A. An
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 356382 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hứa Văn Khánh
Giới tính Nam
Email khanhk39cg@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Điểm số 622 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Quang
Giới tính Nữ
Email quangthtb@ymail.com
Website http://quangthtb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trà Bình
Quận/huyện Huyện Trà Bồng
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Điểm số 76117 (Xem chi tiết)

free counters