Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Bình Tài
Giới tính Nam
Website http://nguyenbinhtai.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Quảng Châu
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Phan Thanh Xuân, Nguyễn Bình Tài
Đã đưa lên 120 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 415 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 306 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11396 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

free counters