Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thị Như Hoa
Giới tính Nữ
Email buithinhuhoa.c2liengtrang.dr@lamdong.edu.vn
Website http://violet.vn/nhuhoa_89
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêng Trang
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Na, Trần Thị Ngọc Hiếu
Đã đưa lên 427 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 585 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 13427 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

free counters