Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Khuê
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenminhkhue76
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hòa B
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Hoàng Chương
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 712 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2247 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

free counters