Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Khuê
Giới tính Nam
Email thtanhoab@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/nguyenminhkhue76
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hòa B
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Xác thực bởi Trường Thcs Tân Hưng, Nguyễn Hoàng Chương
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 707 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2237 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

free counters