Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lý Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Website http://lyhunglhp.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Đắk Đoa
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Thạch Ngọc Chinh
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 546 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 107 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7592 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

free counters