Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Diệu Kha
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dương Nổ 1
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lê Trung Tuynh, Đoàn Văn Toản
Đã đưa lên 93 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 104 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6706 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

free counters