Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Email anh1368vn@gmail.com
Website http://anh135689999.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Sơn 2
Quận/huyện Huyện Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Vũ Công Ngọc
Đã đưa lên 1110 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 639 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 69405 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

free counters