Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu Huấn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Hóa học, Công nghệ
Xác thực bởi Thân Thị Thanh, Lê Xuân Long
Đã đưa lên 172 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 112 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46555 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

free counters