Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Kim Cang
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD-ĐT Hồng Dân
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tửng, Phan Khánh Duy
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 140 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

free counters