Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Trần Quang Thiệp
Giới tính Nam
Email diemthivd@gmail.com
Website http://diemthivd.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Phạm Giang Nam, Nguyễn Thanh Minh
Đã đưa lên 200 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 29 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 631 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

free counters