Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Kim Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 90 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 72917 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

free counters