Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lương Thị Tửu
Giới tính Nữ
Email tuuta73@yahoo.com
Website http://tuuta73.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Dương
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Giới thiệu Giáo viện Trường THCS Thanh Dương Thanh Chương nghệ An.
Xác thực bởi Nguyễn Sỹ Tứ, Đặng Anh Dũng
Đã đưa lên 2084 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 137 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 70119 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

free counters