DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Gốc > Bài giảng điện tử > (1072 bài)

  Slide0

  Sinh học 11. Bài 31. Tập tính...

  Ngày gửi: 2018-06-25 15:50:36

  Slide0

  Quan sát hình không gian với ...

  Ngày gửi: 2018-04-11 19:57:14

  Slide0

  Quan sát hình không gian với ...

  Ngày gửi: 2018-04-11 19:56:00

  Slide0

  Bài 19. Sắt

  Ngày gửi: 2018-01-23 22:10:46

  Slide0

  TIẾT 40 - SƠ LUỢC BẢNG TUẦN HOÀN

  Ngày gửi: 2018-01-15 20:27:23

  Slide0

  Bài 9. Amin

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:50

  Slide0

  Bài 9. Amin

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:37

  Slide0

  luyen tap cacbohidrat, este

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:18

  Slide0

  CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACB...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:10

  Slide0

  Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:02

  Slide0

  Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:54

  Slide0

  Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:46

  Slide0

  Bài 5. Glucozơ

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:38

  Slide0

  Bài 5. Glucozơ

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:28

  Slide0

  Bài 5. Glucozơ

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:14

  Slide0

  luyện tập

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:46:39

  Slide0

  Bài 4. Luyện tập: Este và chấ...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:46:32

  Slide0

  Bài 3. XÀ PHÒNG

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:46:24

  Slide0

  Bài 3. Khái niệm về xà phòng ...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:46:16

  Slide0

  Bài 2. Lipit

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:45:59

  Slide0

  Bài 2. Lipit

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:45:48

  Slide0

  Bài 1. Este

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:45:39

  Slide0

  Bài 2. Trung thực

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:45:30

  Slide0

  hóa học

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:44:14

  Slide0

  Bài 45. Bài thực hành 7

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:44:08

  Slide0

  Bài 44. Bài luyện tập 8

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:54

  Slide0

  Bài 44. Bài luyện tập 8

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:46

  Slide0

  Bài 43. Pha chế dung dịch

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:39

  Slide0

  Bài 43. Pha chế dung dịch

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:31

  Slide0

  Bài 43. Pha chế dung dịch

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:23

  Slide0

  Bài 42. Nồng độ dung dịch

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:34

  Slide0

  Bài 42. Nồng độ dung dịch

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:27

  Slide0

  Bài 42. Nồng độ dung dịch

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:20

  Slide0

  Bài 41. Độ tan của một chất t...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:14

  Slide0

  Bài 41. Độ tan của một chất t...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:07

  Slide0

  Bài 41. Độ tan của một chất t...

  Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:00