Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)
Gốc > Bài viết > Danh sách download >

Gợi ý đáp án đề tham khảo THPT quốc gia 2017 môn Toán, Lý, Sinh, Hóa

Đề tham khảo môn Sinh học xem TẠI ĐÂY

Gợi ý giải đề thi minh họa môn Sinh học.

Câu 81. A

Câu 82. B

Câu 83. A

Câu 84. C

Câu 85. C

Câu 86. D

Câu 87. D

Câu 88. C

Câu 89. B

Câu 90. B

Câu 91. A

Câu 92. C

Câu 93. C

Câu 94. B

Câu 95. B

Câu 96. C

Câu 97. B

Câu 98. A

Câu 99. D

Câu 100. C

Câu 101. B

Câu 102. A

Câu 103. C

Câu 104. A

Câu 105. D

Câu 106. D

Câu 107. C

Câu 108. A

Câu 109. C

Câu 110. D

Câu 111. A

Câu 112. A

Câu 113. D

Câu 114. B

Câu 115. D

Câu 116. D

Câu 117. D

Câu 118. D

Câu 119. D

Câu 120. D

Đề tham khảo môn Toán xem TẠI ĐÂY

Gợi ý giải đề thi minh họa môn Toán.

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. D

Câu 5. C

Câu 6. B

Câu 7. A

Câu 8. D

Câu 9. D

Câu 10. A

Câu 11. B

Câu 12. C

Câu 13. C

Câu 14. A

Câu 15. C

Câu 16. D

Câu 17. D

Câu 18. D

Câu 19. A

Câu 20. D

Câu 21. A

Câu 22. C

Câu 23. A

Câu 24. C

Câu 25. C

Câu 26. D

Câu 27. C

Câu 28. D

Câu 29. D

Câu 30. D

Câu 31. D

Câu 32. A

Câu 33. C

Câu 34. C

Câu 35. C

Câu 36. D

Câu 37. A

Câu 38. D

Câu 39. C

Câu 40. A

Câu 41. B

Câu 42. D

Câu 43. C

Câu 44. C

Câu 45. C

Câu 46. A

Câu 47. B

Câu 48. B

Câu 49. C

Câu 50. A

Đề tham khảo môn Vật lí xem TẠI ĐÂY

Gợi ý giải đề thi minh họa môn Vật lí.

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. D

Câu 4. B

Câu 5. D

Câu 6. D

Câu 7. D

Câu 8. A

Câu 9. C

Câu 10.C

Câu 11. D

Câu 12. A

Câu 13. D

Câu 14. B

Câu 15. B

Câu 16. B

Câu 17. B

Câu 18. B

Câu 19. C

Câu 20. C

Câu 21. B

Câu 22. C

Câu 23. D

Câu 24. A

Câu 25. D

Câu 26. B

Câu 27. B

Câu 28. A

Câu 29. C

Câu 30. D

Câu 31. D

Câu 32. D

Câu 33. A

Câu 34. D

Câu 35. D

Câu 36. C

Câu 37. B

Câu 38. A

Câu 39. C

Câu 40. A

Đề tham khảo môn Hoá

Gợi ý đáp án môn Hóa

Câu 41. D

Câu 42. B

Câu 43. D

Câu 44. B

Câu 45. B

Câu 46. A

Câu 47. B

Câu 48. B

Câu 49. B

Câu 50. C

Câu 51. C

Câu 52. C

Câu 53. A

Câu 54. B

Câu 55. C

Câu 56. B

Câu 57. A

Câu 58. D

Câu 59. B

Câu 60. B

Câu 61. D

Câu 62. C

Câu 63. B

Câu 64. B

Câu 65. C

Câu 66. A

Câu 67. C

Câu 68. C

Câu 69. A

Câu 70. A

Câu 71. A

Câu 72. C

Câu 73. A

Câu 74. A

Câu 75. C

Câu 76. A

Câu 77. A

Câu 78. A

Câu 79. A

Câu 80. A

 Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Minh Chiến @ 19:48 14/05/2017
Số lượt xem: 543
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến