Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)
Gốc > Bài viết > Danh sách download >

Đáp án, đề thi tốt nghiệp THPT 2009 của Bộ GD-ĐT

Học sinh THPT Hà Nội sau kỳ thi căng thẳng.
(LĐĐT) - Chiều 4.6, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức và đề thi các môn thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2009. Dưới đây là toàn bộ các đáp án và đề thi này, mời các bạn tham khảo.

NGỮ VĂN

- Đề thi Văn - hệ giáo dục THPT
- Hướng dẫn chấm môn Văn - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Văn - hệ giáo dục thường xuyên
- Hướng dẫn chấm môn Văn - hệ giáo dục thường xuyên

LỊCH SỬ

- Đề thi Lịch sử - hệ giáo dục THPT
- Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - hệ giáo dục THPT

ĐỊA LÝ

- Đề thi Địa lý - hệ giáo dục THPT
- Hướng dẫn chấm môn Địa lý - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Địa lý - hệ giáo dục thường xuyên
- Hướng dẫn chấm môn Địa lý - hệ giáo dục thường xuyên

TOÁN

- Đề thi Toán - hệ giáo dục THPT
- Hướng dẫn chấm môn Toán - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Toán - hệ giáo dục thường xuyên
- Hướng dẫn chấm môn Toán - hệ giáo dục thường xuyên

VẬT LÝ

- Đề thi Vật lý - hệ giáo dục THPT
+ Mã đề 134                                    
-
Đáp án môn Vật lý - hệ giáo dục THPT
+ Mã đề 205
+ Mã đề 243
+ Mã đề 325
+ Mã đề 486
+ Mã đề 563
+ Mã đề 617
+ Mã đề 674
+ Mã đề 709
+ Mã đề 819
+ Mã đề 923
+ Mã đề 975


- Đề thi Vật lý - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 126                          
- Đáp án môn Vật lý - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 250
+ Mã đề 381
+ Mã đề 485
+ Mã đề 497
+ Mã đề 582
+ Mã đề 639
+ Mã đề 691
+ Mã đề 759
+ Mã đề 804
+ Mã đề 936
+ Mã đề 941

HÓA HỌC

- Đề thi Hóa học - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 195                           
- Đáp án môn Hóa học - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 261
+ Mã đề 294
+ Mã đề 362
+ Mã đề 437
+ Mã đề 491
+ Mã đề 584
+ Mã đề 614
+ Mã đề 703
+ Mã đề 796
+ Mã đề 851
+ Mã đề 925

SINH HỌC

- Đề thi Sinh học - hệ giáo dục THPT
+ Mã đề 159                            
- Đáp án môn Sinh học - hệ giáo dục THPT
+ Mã đề 260
+ Mã đề 317
+ Mã đề 368
+ Mã đề 405
+ Mã đề 493
+ Mã đề 570
+ Mã đề 637
+ Mã đề 715
+ Mã đề 729
+ Mã đề 850
+ Mã đề 947


- Đề thi Sinh học - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 168                  - Đáp án môn Sinh học - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 283
+ Mã đề 360
+ Mã đề 392
+ Mã đề 462
+ Mã đề 527
+ Mã đề 573
+ Mã đề 635
+ Mã đề 746
+ Mã đề 791
+ Mã đề 825
+ Mã đề 948


TIẾNG ANH

- Đề thi tiếng Anh - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 139             
- Đáp án môn tiếng Anh - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 195
+ Mã đề 246
+ Mã đề 294
+ Mã đề 374
+ Mã đề 418
+ Mã đề 487
+ Mã đề 567
+ Mã đề 641
+ Mã đề 713
+ Mã đề 853
+ Mã đề 952


- Đề thi tiếng Anh - hệ 3 năm
+ Mã đề 160                            - Đáp án môn tiếng Anh - hệ 3 năm
+ Mã đề 196
+ Mã đề 205
+ Mã đề 378
+ Mã đề 430
+ Mã đề 486
+ Mã đề 584
+ Mã đề 641
+ Mã đề 709
+ Mã đề 781
+ Mã đề 895
+ Mã đề 975


TIẾNG PHÁP

- Đề thi tiếng Pháp - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 143          
- Đáp án môn tiếng Pháp - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 236
+ Mã đề 328
+ Mã đề 495
+ Mã đề 573
+ Mã đề 602
+ Mã đề 683
+ Mã đề 750
+ Mã đề 796
+ Mã đề 864
+ Mã đề 937
+ Mã đề 971


- Đề thi tiếng Pháp - hệ 3 năm
+ Mã đề 192                                - Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 3 năm
+ Mã đề 257
+ Mã đề 351
+ Mã đề 407
+ Mã đề 482
+ Mã đề 514
+ Mã đề 635
+ Mã đề 687
+ Mã đề 718
+ Mã đề 854
+ Mã đề 913
+ Mã đề 946


TIẾNG NGA

- Đề thi tiếng Nga - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 159           
- Đáp án môn tiếng Nga - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 182
+ Mã đề 296
+ Mã đề 307
+ Mã đề 381
+ Mã đề 402
+ Mã đề 529
+ Mã đề 597
+ Mã đề 640
+ Mã đề 752
+ Mã đề 813
+ Mã đề 935


- Đề thi tiếng Nga - hệ 3 năm
+ Mã đề 184                                - Đáp án môn tiếng Nga - hệ 3 năm
+ Mã đề 197
+ Mã đề 236
+ Mã đề 378
+ Mã đề 420
+ Mã đề 508
+ Mã đề 562
+ Mã đề 694
+ Mã đề 713
+ Mã đề 748
+ Mã đề 836
+ Mã đề 951


TIẾNG ĐỨC

- Đề thi tiếng Đức
+ Mã đề 173                                
- Đáp án môn tiếng Đức
+ Mã đề 264
+ Mã đề 275
+ Mã đề 368
+ Mã đề 419
+ Mã đề 547
+ Mã đề 608
+ Mã đề 635
+ Mã đề 723
+ Mã đề 854
+ Mã đề 931
+ Mã đề 972

TIẾNG NHẬT

- Đề thi tiếng Nhật
+ Mã đề 146                                
- Đáp án môn tiếng Nhật
+ Mã đề 195
+ Mã đề 278
+ Mã đề 317
+ Mã đề 385
+ Mã đề 425
+ Mã đề 576
+ Mã đề 627
+ Mã đề 735
+ Mã đề 842
+ Mã đề 918
+ Mã đề 931

TIẾNG TRUNG QUỐC

- Đề thi tiếng Trung Quốc
+ Mã đề 137                                - Đáp án môn tiếng Trung Quốc 
+ Mã đề 273
+ Mã đề 386
+ Mã đề 415
+ Mã đề 472
+ Mã đề 590
+ Mã đề 639
+ Mã đề 718
+ Mã đề 725
+ Mã đề 824
+ Mã đề 960
+ Mã đề 978

Để đọc được các file đính kèm ở trên, máy tính của bạn cần có chương trình đọc Acrobat Reader. Bạn có thể tải chương trình về tại đây.

Nguồn Báo Lao Động


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Minh Chiến @ 19:50 20/06/2009
Số lượt xem: 5324
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến