DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Gốc > Bài viết > Danh sách download >

  Đáp án, đề thi tốt nghiệp THPT 2009 của Bộ GD-ĐT

  Học sinh THPT Hà Nội sau kỳ thi căng thẳng.
  (LĐĐT) - Chiều 4.6, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức và đề thi các môn thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2009. Dưới đây là toàn bộ các đáp án và đề thi này, mời các bạn tham khảo.

  NGỮ VĂN

  - Đề thi Văn - hệ giáo dục THPT
  - Hướng dẫn chấm môn Văn - hệ giáo dục THPT

  - Đề thi Văn - hệ giáo dục thường xuyên
  - Hướng dẫn chấm môn Văn - hệ giáo dục thường xuyên

  LỊCH SỬ

  - Đề thi Lịch sử - hệ giáo dục THPT
  - Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - hệ giáo dục THPT

  ĐỊA LÝ

  - Đề thi Địa lý - hệ giáo dục THPT
  - Hướng dẫn chấm môn Địa lý - hệ giáo dục THPT

  - Đề thi Địa lý - hệ giáo dục thường xuyên
  - Hướng dẫn chấm môn Địa lý - hệ giáo dục thường xuyên

  TOÁN

  - Đề thi Toán - hệ giáo dục THPT
  - Hướng dẫn chấm môn Toán - hệ giáo dục THPT

  - Đề thi Toán - hệ giáo dục thường xuyên
  - Hướng dẫn chấm môn Toán - hệ giáo dục thường xuyên

  VẬT LÝ

  - Đề thi Vật lý - hệ giáo dục THPT
  + Mã đề 134                                    
  -
  Đáp án môn Vật lý - hệ giáo dục THPT
  + Mã đề 205
  + Mã đề 243
  + Mã đề 325
  + Mã đề 486
  + Mã đề 563
  + Mã đề 617
  + Mã đề 674
  + Mã đề 709
  + Mã đề 819
  + Mã đề 923
  + Mã đề 975


  - Đề thi Vật lý - hệ giáo dục thường xuyên
  + Mã đề 126                          
  - Đáp án môn Vật lý - hệ giáo dục thường xuyên
  + Mã đề 250
  + Mã đề 381
  + Mã đề 485
  + Mã đề 497
  + Mã đề 582
  + Mã đề 639
  + Mã đề 691
  + Mã đề 759
  + Mã đề 804
  + Mã đề 936
  + Mã đề 941

  HÓA HỌC

  - Đề thi Hóa học - hệ giáo dục thường xuyên
  + Mã đề 195                           
  - Đáp án môn Hóa học - hệ giáo dục thường xuyên
  + Mã đề 261
  + Mã đề 294
  + Mã đề 362
  + Mã đề 437
  + Mã đề 491
  + Mã đề 584
  + Mã đề 614
  + Mã đề 703
  + Mã đề 796
  + Mã đề 851
  + Mã đề 925

  SINH HỌC

  - Đề thi Sinh học - hệ giáo dục THPT
  + Mã đề 159                            
  - Đáp án môn Sinh học - hệ giáo dục THPT
  + Mã đề 260
  + Mã đề 317
  + Mã đề 368
  + Mã đề 405
  + Mã đề 493
  + Mã đề 570
  + Mã đề 637
  + Mã đề 715
  + Mã đề 729
  + Mã đề 850
  + Mã đề 947


  - Đề thi Sinh học - hệ giáo dục thường xuyên
  + Mã đề 168                  - Đáp án môn Sinh học - hệ giáo dục thường xuyên
  + Mã đề 283
  + Mã đề 360
  + Mã đề 392
  + Mã đề 462
  + Mã đề 527
  + Mã đề 573
  + Mã đề 635
  + Mã đề 746
  + Mã đề 791
  + Mã đề 825
  + Mã đề 948


  TIẾNG ANH

  - Đề thi tiếng Anh - chương trình chuẩn và nâng cao
  + Mã đề 139             
  - Đáp án môn tiếng Anh - chương trình chuẩn và nâng cao
  + Mã đề 195
  + Mã đề 246
  + Mã đề 294
  + Mã đề 374
  + Mã đề 418
  + Mã đề 487
  + Mã đề 567
  + Mã đề 641
  + Mã đề 713
  + Mã đề 853
  + Mã đề 952


  - Đề thi tiếng Anh - hệ 3 năm
  + Mã đề 160                            - Đáp án môn tiếng Anh - hệ 3 năm
  + Mã đề 196
  + Mã đề 205
  + Mã đề 378
  + Mã đề 430
  + Mã đề 486
  + Mã đề 584
  + Mã đề 641
  + Mã đề 709
  + Mã đề 781
  + Mã đề 895
  + Mã đề 975


  TIẾNG PHÁP

  - Đề thi tiếng Pháp - chương trình chuẩn và nâng cao
  + Mã đề 143          
  - Đáp án môn tiếng Pháp - chương trình chuẩn và nâng cao
  + Mã đề 236
  + Mã đề 328
  + Mã đề 495
  + Mã đề 573
  + Mã đề 602
  + Mã đề 683
  + Mã đề 750
  + Mã đề 796
  + Mã đề 864
  + Mã đề 937
  + Mã đề 971


  - Đề thi tiếng Pháp - hệ 3 năm
  + Mã đề 192                                - Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 3 năm
  + Mã đề 257
  + Mã đề 351
  + Mã đề 407
  + Mã đề 482
  + Mã đề 514
  + Mã đề 635
  + Mã đề 687
  + Mã đề 718
  + Mã đề 854
  + Mã đề 913
  + Mã đề 946


  TIẾNG NGA

  - Đề thi tiếng Nga - chương trình chuẩn và nâng cao
  + Mã đề 159           
  - Đáp án môn tiếng Nga - chương trình chuẩn và nâng cao
  + Mã đề 182
  + Mã đề 296
  + Mã đề 307
  + Mã đề 381
  + Mã đề 402
  + Mã đề 529
  + Mã đề 597
  + Mã đề 640
  + Mã đề 752
  + Mã đề 813
  + Mã đề 935


  - Đề thi tiếng Nga - hệ 3 năm
  + Mã đề 184                                - Đáp án môn tiếng Nga - hệ 3 năm
  + Mã đề 197
  + Mã đề 236
  + Mã đề 378
  + Mã đề 420
  + Mã đề 508
  + Mã đề 562
  + Mã đề 694
  + Mã đề 713
  + Mã đề 748
  + Mã đề 836
  + Mã đề 951


  TIẾNG ĐỨC

  - Đề thi tiếng Đức
  + Mã đề 173                                
  - Đáp án môn tiếng Đức
  + Mã đề 264
  + Mã đề 275
  + Mã đề 368
  + Mã đề 419
  + Mã đề 547
  + Mã đề 608
  + Mã đề 635
  + Mã đề 723
  + Mã đề 854
  + Mã đề 931
  + Mã đề 972

  TIẾNG NHẬT

  - Đề thi tiếng Nhật
  + Mã đề 146                                
  - Đáp án môn tiếng Nhật
  + Mã đề 195
  + Mã đề 278
  + Mã đề 317
  + Mã đề 385
  + Mã đề 425
  + Mã đề 576
  + Mã đề 627
  + Mã đề 735
  + Mã đề 842
  + Mã đề 918
  + Mã đề 931

  TIẾNG TRUNG QUỐC

  - Đề thi tiếng Trung Quốc
  + Mã đề 137                                - Đáp án môn tiếng Trung Quốc 
  + Mã đề 273
  + Mã đề 386
  + Mã đề 415
  + Mã đề 472
  + Mã đề 590
  + Mã đề 639
  + Mã đề 718
  + Mã đề 725
  + Mã đề 824
  + Mã đề 960
  + Mã đề 978

  Để đọc được các file đính kèm ở trên, máy tính của bạn cần có chương trình đọc Acrobat Reader. Bạn có thể tải chương trình về tại đây.

  Nguồn Báo Lao Động


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Minh Chiến @ 19:50 20/06/2009
  Số lượt xem: 6156
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến