DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Gốc > Bài viết > Chuyên đề hóa học >

  Phương pháp học tập môn Hóa học phổ thông

  Cách học tốt môn hoá học Phổ thông

  Môn Hoá tương đối quan trọng đối với các bạn thi khối A và khối B. Để "ăn điểm" ở môn học này, bạn phải nắm được phần kiến thức cơ bản sau:

  1. Củng cố và bổ sung các nội dung trọng tâm của chương trình lớp 10 gồm các vấn đề sau:

  a) Các vấn đề liên quan đến phản ứng oxy hóa khử:

  - Quy tắc tính số oxy hóa.

  - Các mức oxy hóa thường gặp và quy luật biến đổi chúng trên phản ứng của các nguyên tố quan trọng: Cl, Br, I, S, N, Fe, Mn.

  - Phải biết cân bằng tất cả các phản ứng khi gặp (đặc biệt bằng phương pháp cân bằng điện tử; chú ý các phản ứng của sắt, ôxít sắt, muối sắt).

  - Phải nắm thật chắc các công thức viết phản ứng gồm: ôxít; kim loại; muối phản ứng với axit; muối phản ứng với muối; kim loại phản ứng với muối; phản ứng nhiệt luyện.

  b) Các phản ứng của nhóm nguyên tố halogen (Cl, Br, I); S

  Chỉ cần đọc để viết được các phản ứng coi như là đủ.

  c) Cấu tạo nguyên tử - Bảng hệ thống tuần hoàn:

  - Yêu cầu phải nắm chắc đặc điểm cấu tạo; khái niệm về hạt; mối liên hệ giữa các loại hạt.

  - Đặc điểm, nguyên tắc xếp nguyên tố; quy luật biến thiên tuần hoàn.

  - Viết được cấu hình electron; xác định vị trí nguyên tố trên bảng hệ thống tuần hoàn.

  - Sự tạo thành ion.

  2. Các vấn đề ở chương trình lớp 11, ở phần này cần xem lại các vấn đề sau:

  a) Các bài toán về nồng độ dung dịch, độ pH, độ điện ly, hằng số điện ly.

  b) Nắm chắc bảng tính tan, để xây dựng các phản ứng xảy ra trong dung dịch theo cơ chế trao đổi ion (ví dụ phải nhớ trong dung dịch phản ứng giữa các ion với nhau phải thỏa điều kiện là sinh ra chất kết tủa hay chất bay hơi hoặc chất điện ly yếu).

  c) Xem lại các quy luật giải toán bằng phương pháp ion: cách viết phương trình phản ứng dạng ion; biết dựa trên phương trình ion giải thích các thí nghiệm mà trên phân tử không giải thích được (ví dụ khi cho Cu vào dung dịch hỗn hợp gồm Cu (NO3)2, HCl thấy có khí NO bay ra hay cho Al vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH, NaNO3, NaNO2, thấy sinh ra hỗn hợp 2 khí có mùi khai;...)

  d) Các khái niệm axit, bazơ, lưỡng tính, trung tính theo Bronsted:

  Vì phần này các em thiếu dấu hiệu nhận biết chúng, nên khi gặp các em lúng túng và thường kết luận theo cảm tính, do đó chúng tôi gợi ý nhanh các dấu hiệu nhận biết axit, bazơ, lưỡng tính, trung tính:

  * Các gốc axit của axit mạnh (Cl-, NO-3, SO2-4 ,...) và các gốc bazơ của bazơ mạnh (Na+, Ka+, Ba2+, Ca2+) được xem là trung tính.

  * Các gốc axit của axit yếu (ClO-, NO-2, SO2-3 ,...) được xem là bazơ.

  * Các gốc bazơ của bazơ yếu (NH+4 , Al (H2O)3+) và các gốc axit (có H phân ly thành H+) của axit mạnh được xem là axit.

  * Các gốc axit (có H phân ly thành H+) của axit yếu: lưỡng tính.

  e) Cách áp dụng các định luật bảo toàn điện tích, định luật bảo toàn khối lượng trong các bài toán dung dịch.

  f) Xem kỹ các phản ứng của nitơ và hợp chất nitơ; phốt pho (xem sách giáo khoa lớp 11 và các bài tập chương này ở quyển bài tập hóa học lớp 11).

  g) Các phản ứng của hydrocacbon:

  - Phản ứng cracking. - Phản ứng đề hydro hóa - Phản ứng hydro hóa.- Phản ứng cộng Br2.- Phản ứng cộng nước của anken, ankin.- Phản ứng của ankin -1 với Ag2O/NH3. - Phản ứng tạo P.E; P.V.C; T.N.T; cao su Buna; cao su.

  Bu na-S.- Phản ứng của benzen; toluen; styren.

  3. Các nội dung của chương trình 12:

  a) Với các hợp chất chứa hữu cơ chứa C,H,O: Chủ yếu xem các phản ứng của rượu; andehyt; axit; este; phenol; gluxit.

  b) Nhóm nguyên tố C, H, N: Các phản ứng của amin với axit, đặc biệt xem kỹ anilin, chú ý phenylamoniclorua.

  c) Cuối cùng xem nhóm nguyên tố C, H, O, N gồm các hợp chất quan trọng sau đây:

  - Axit amin: chủ yếu có phản ứng trung hòa, phản ứng tạo nhóm peptit; phản ứng thủy phân nhóm peptit.

  - Este của axit amin: có 2 phản ứng chính.

  - Muối amoni đơn giản (R-COO-NH4) cũng viết 2 phản ứng chính.

  - Muối của amin đơn giản R-COO-NH3-R’.

  - Hợp chất Nitro R-(NO2)n: Xem phản ứng điều chế và chỉ có phản ứng tạo amin (phản ứng với [H}).

  - Các hợp chất đặc biệt: Urê, Caprolactam; tơ nilon - 6,6; tơ caprôn.

  d) Phần vô cơ: Xem các phản ứng của Al; Fe; Na, K; Mg, Ca.

  e) Đặc biệt cần để ý thêm phần ăn mòn kim loại; nước cứng; điều chế kim loại; các bài toán áp dụng phản ứng nhiệt luyện, các bài toán kim loại phản ứng với axit; phản ứng với muối.

  Một số trang có liên quan đến hóa học:

  1.h2vn.com
  2.giasuhanoi.com
  3.olympia.net.vn
  4.dhsphn.edu.vn
  5.danangpt.vnn.vn
  6.hssv.vnn.vn
  7.tainguyenhoctap.com

  Trang web của tổng công ty hóa chất Việt Nam
  Trên trang này có những thông tin về ngành công nghiệp hoá chất của nước ta.
  http://www.vinachem.com.vn
  cũng có mục hóa học và đời sống:
  http://www.vinachem.com.vn/ViewTUVAN.asp

  Web tra cứu Hóa Học :
  http://webbook.nist.gov/chemistry/
  http://www.chemfinder.com

  Web về các tạp chí Hóa Học:
  http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm
  http://www.freefulltext.com/
  http://www.textbookrevolution.org/

  Web về nanotechnology:http://www.crnano.org/whatis.htm

  Hai tạp chí hàng đầu mà mọi ngành khoa học đều có thể đăng ở đây. Nhà khoa học nào có bài trên hai tạp chí này, thì xứng đáng được mọi người ngã mũ bái phục. Ngay cả nhà khoa học hàng đầu VN (tầm cỡ thế giới) hiện nay, GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, cũng chưa có bài nào trên 2 tạp chí này. Phần lớn các công trình đoạt giải Nobel, xuất phát từ 2 tạp chí này:

  Nature (UK): http://www.nature.com
  Science (USA): http://www.sciencemag.org

  Các tạp chí của Hội Hóa học Mỹ (ACS). Chất lượng các bài báo, các công trình Hóa học ở đây thì miễn bàn, mọi nhà hóa học đều ao ước có bài báo trên các tạp chí này. VN ta chưa thể có bài báo trên này, trừ những người VN làm đề tài bên nước ngoài (không phải ai cũng được).

  http://pubs.acs.org/about.html

  Các tạp chí của Hội Hóa học Anh (RSC). Impact factor nhỏ hơn ACS một chút.

  http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp

  Những trang web sau không thuộc hội hóa học nào, mấy cái này chỉ là các nhà xuất bản danh tiếng, tập hợp các tạp chí lại. Bao gồm tạp chí của tất cả các ngành: khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, kinh tế, y dược... Với số lượng tạp chí khổng lồ.

  http://www.sciencedirect.com/ (sv mình quen dùng cái này).
  http://www3.interscience.wiley.com/ (số tạp chí ít hơn sciencedirect một chút)
  http://www.ingentaconnect.com/ Cái này số tạp chí còn nhiều hơn sciencedirect nữa, nhưng có một số tạp chí trùng với bên sciencedirect.
  http://springerlink.com (cái này có mấy tạp chí về material science, và mấy tạp chí của Nga bằng tiếng Anh rất hay)
  http://www.blackwell-synergy.com/ (Mấy cái ceramics hay)
  http://www.journalsonline.tandf.co.uk (Francis & Taylor)
  http://search.epnet.com (cái này trường mình vào cũng được, có mấy tạp chí của China)

  Ngoài ra còn có tạp chí của Viện Vật lý Mỹ (IoP). Cái này có mấy tạp chí Physica và Nanotechnology hay (gần với Hóa).
  http://journals.iop.org/.

  Tập hợp các báo cáo khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ từ 1915-2006

  http://www.pnas.org/contents-by-date.0.shtml

  Các bạn học hữu cơ làm đề tài liên quan đến sinh học thì vô trang này nha, rất nhiều tạp chí free về life sciences.

  http://www.pubmedcentral.gov

  Những bài giảng chất lượng nhất cho hữu cơ là kho của ĐH Harvard !!! Mỗi năm nó cập nhật một lần, kiến thức rất sâu, nhưng rất cần thiết !!!

  Đây là những kho lectures nói chung rất lợi hại !!!
  http://chemistry.ucsc.edu/teaching/Winter02/
  http://chemistry.ucsc.edu/teaching/ (update: cái này hay hơn cái trên )
  http://web.chem.ucla.edu/~harding/cfqpp/
  http://www.bluffton.edu/~bergerd/cl...EM221/home.html (hướng dẫn: vô course information > handouts> cứ vào từng mục coi cho nó sướng
  http://www.mpcfaculty.net/ron_rinehart/12A/Default.htm ( cực kì hay )
  Còn đây là một đống link dẫn đến những bộ môn khác (mới search được luôn )
  http://www.mpcfaculty.net/ron_rinehart/default.htm


  http://cheminf.cmbi.ru.nl/wetche/organic/subjmenu.html (trang này về hữu cơ khá sâu )
  Tình cờ search được một link về computational chem:
  http://zopyros.ccqc.uga.edu/lec_top/lectures.html

  Một cuốn sách online về organic của Francis Carey , do đây là sách online nên không thể đưa vào "tài nguyên chemvn>ebook được"
  http://www.chem.ucalgary.ca/courses/350/Carey/

  Trong này có một số môn các bạn lấy bài giảng được đó. Có một số bài giảng bằng video nữa. Các bạn chọn course, vào lecture, handout, exam, assignment để coi. Nói trước là có một số môn nó đòi account nha. Lúc trước lấy được hết, sao giờ lại như vậy không biết.

  http://www.registrar.fas.harvard.ed...calBiology.html

  Quá nhiều luôn, chuyên ngành nào cũng có, tha hồ mà học nha các bạn.

  http://www.chemistry.msu.edu/Courses/courses.asp

  Tạp chí Hóa học Giáo Dục của Mỹ từ năm 1984 - 1996
  http://www.jce.divched.org/JCE/


  Hoặc :http://www.jce.divched.org//JCE/ima...61/11/M/119.gif
  Rồi từ thanh address bar delete từng mục ví dụ delete 119.gif thu được
  http://www.jce.divched.org//JCE/image/gif/061/11/M
  và cứ làm như vậy cho tới khi được trang bên trên.

  Hình như trong vinatech cũng có diễn đàn về hóa đấy http://vinatech.org/html/modules/new...m.php?forum=30

  sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Minh Chiến @ 17:12 28/07/2009
  Số lượt xem: 2740
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến