DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Gốc > Bài viết > Chuyên đề hóa học >

  CÁCH HỌC HOÁ HỌC PHỔ THÔNG

  Xem thêm: Phương pháp học tập môn Hóa học phổ thông, Phương pháp giảng dạy hoá học ở bậc trung học cơ sở, Sơ đồ (V) giải hóa phổ thông

  Hóa học là một bộ môn khoa học có khối lượng lớn kiến thức cả
  về phương diện thực nghiệm lẫn lý thuyết HSG Hóa học phải là người nắm vững bản
  chất hiện tượng hóa học, nắm vững các kiến thức cơ bản đã được học, vận dụng
  tối ưu các kiến thức cơ bản đã được học để giải quyết một hay nhiều vấn đề mới(do
  chưa được học hoặc chưa thấy bao giờ)trong các kì thi đưa ra".
  Nếu dựa vào kết quả bài thi để đánh giá thì bài thi đó phải hội tụ các yêu cầu
  sau đây:
  1. Có kiến thức cơ bản tốt; thể hiện nắm vững các khái niệm, các định nghĩa,
  các định luật hay quy luật đã được quy định trong chương trình; không thể hiện
  thiếu sót về công thức, phương trình hóa học.Số điểm phần này chiếm 50% toàn
  bài.
  2. Vận dụng sắc bén có sáng tạo các kiến thức cơ bản trên. Phần này chiếm
  khoảng 40% số điểm toàn bài.
  3. Tiếp thu hoặc dùng được ngay một số vấn đề mới nảy sinh do đề thi đưa ra. Số
  điểm phần này chiếm 6% toàn bài.
  4. Bài làm trình bày sạch đẹp, rõ ràng. Phần này chiếm 4% toàn bài.
  Ngoài những bài thi lý thuyết, học sinh còn bắt gặp các bài thi thực hành. Đối
  với các bài thi loại này, yêu cầu người học sinh phải có kĩ năng thực hành tốt,
  khuyến khích các tài năng thực hành như sự khéo léo, có sự quan sát hiện tượng
  tốt và giải thích được bản chất các hiện tượng đó"
  Để làm được điều đó, thì cách học như thế nào là có hiệu quả???
  Chúng ta phải công nhận với nhau một điều rằng, một người có một cách học,
  một phương pháp học khác nhau; không thể có một khuân mẫu chung cho mọi người.
  Vấn đề mà có lẽ mọi người đều thống nhất là càn phải có một lòng hăng say học
  tập cao độ và một ý chí vươn lên thật mạnh mẽ. Trong cách học, có lẽ trước hết
  ta phải tìm cách nắm vững được kiến thức cơ bản. Có nghĩa là chúng ta phải lật
  đi lật lại vấn đề với 3 câu hỏi lớn: "Đó là cái gì? Nó như thế nào?Tại sao
  lại như thế?". Với ba câu hỏi ấy, bạn sẽ tìm được cách học tốt nhất cho
  mình.
  Thí dụ: ta muốn tìm hiểu về vấn đề điện phân ta có thể có các dạng câu hỏi
  như sau:
  - Loại pư hóa học nào xảy ra trong sự điện phân?
  - Pư: NaCl —> Na + 1/2 Cl2 có xảy ra được không?
  - Bản chất hóa học của sự điện phân là gì? Tại sao lại như thế?
  - Sự điện phân và sự nhiệt phân có khác nhau hay không? Tại sao?
  Cùng với việc nắm vững bản chất, ta còn phải nhớ và vận dụng. Hai yếu tố này
  phải đi liền với nhau, bổ sung cho nhau.
  Với những yếu tố trên xem như bạn đã có một cách học rất khoa học song bạn
  sẽ sử dụng những yếu tố đó để làm một bài thi hóa học như thế nào? Theo tôi, để
  làm được trọn vẹn một bài thi hóa học với kết quả tốt nhất nhất thiết phải tuân
  thủ các bước sau:
  Bước 1: Nắm vững đề và ý đề bài muốn chúng ta giải quyết.(rất quan trọng)
  Bước 2: Phân tích đề bài(cần thiết)
  Bước 3: Thực hiện lời giải(đương nhiên là phải có)
  Bước 4: Kiểm tra và tự đặt cho mình một bài toán tương tự như thế.
  CÁCH HỌC HOÁ HỌC CẤP III
  Hóa học là một bộ môn khoa học có khối lượng lớn kiến thức cả
  về phương diện thực nghiệm lẫn lý thuyết HSG Hóa học phải là người nắm vững bản
  chất hiện tượng hóa học, nắm vững các kiến thức cơ bản đã được học, vận dụng
  tối ưu các kiến thức cơ bản đã được học để giải quyết một hay nhiều vấn đề mới(do
  chưa được học hoặc chưa thấy bao giờ)trong các kì thi đưa ra".
  Nếu dựa vào kết quả bài thi để đánh giá thì bài thi đó phải hội tụ các yêu cầu
  sau đây:
  1. Có kiến thức cơ bản tốt; thể hiện nắm vững các khái niệm, các định nghĩa,
  các định luật hay quy luật đã được quy định trong chương trình; không thể hiện
  thiếu sót về công thức, phương trình hóa học.Số điểm phần này chiếm 50% toàn
  bài.
  2. Vận dụng sắc bén có sáng tạo các kiến thức cơ bản trên. Phần này chiếm
  khoảng 40% số điểm toàn bài.
  3. Tiếp thu hoặc dùng được ngay một số vấn đề mới nảy sinh do đề thi đưa ra. Số
  điểm phần này chiếm 6% toàn bài.
  4. Bài làm trình bày sạch đẹp, rõ ràng. Phần này chiếm 4% toàn bài.
  Ngoài những bài thi lý thuyết, học sinh còn bắt gặp các bài thi thực hành. Đối
  với các bài thi loại này, yêu cầu người học sinh phải có kĩ năng thực hành tốt,
  khuyến khích các tài năng thực hành như sự khéo léo, có sự quan sát hiện tượng
  tốt và giải thích được bản chất các hiện tượng đó"
  Để làm được điều đó, thì cách học như thế nào là có hiệu quả???
  Chúng ta phải công nhận với nhau một điều rằng, một người có một cách học,
  một phương pháp học khác nhau; không thể có một khuân mẫu chung cho mọi người.
  Vấn đề mà có lẽ mọi người đều thống nhất là càn phải có một lòng hăng say học
  tập cao độ và một ý chí vươn lên thật mạnh mẽ. Trong cách học, có lẽ trước hết
  ta phải tìm cách nắm vững được kiến thức cơ bản. Có nghĩa là chúng ta phải lật
  đi lật lại vấn đề với 3 câu hỏi lớn: "Đó là cái gì? Nó như thế nào?Tại sao
  lại như thế?". Với ba câu hỏi ấy, bạn sẽ tìm được cách học tốt nhất cho
  mình.
  Thí dụ: ta muốn tìm hiểu về vấn đề điện phân ta có thể có các dạng câu hỏi
  như sau:
  - Loại pư hóa học nào xảy ra trong sự điện phân?
  - Pư: NaCl —> Na + 1/2 Cl2 có xảy ra được không?
  - Bản chất hóa học của sự điện phân là gì? Tại sao lại như thế?
  - Sự điện phân và sự nhiệt phân có khác nhau hay không? Tại sao?
  Cùng với việc nắm vững bản chất, ta còn phải nhớ và vận dụng. Hai yếu tố này
  phải đi liền với nhau, bổ sung cho nhau.
  Với những yếu tố trên xem như bạn đã có một cách học rất khoa học song bạn
  sẽ sử dụng những yếu tố đó để làm một bài thi hóa học như thế nào? Theo tôi, để
  làm được trọn vẹn một bài thi hóa học với kết quả tốt nhất nhất thiết phải tuân
  thủ các bước sau:
  Bước 1: Nắm vững đề và ý đề bài muốn chúng ta giải quyết.(rất quan trọng)
  Bước 2: Phân tích đề bài(cần thiết)
  Bước 3: Thực hiện lời giải(đương nhiên là phải có)
  Bước 4: Kiểm tra và tự đặt cho mình một bài toán tương tự như thế.
  CÁCH HỌC HOÁ HỌC CẤP III
  Hóa học là một bộ môn khoa học có khối lượng lớn kiến thức cả
  về phương diện thực nghiệm lẫn lý thuyết HSG Hóa học phải là người nắm vững bản
  chất hiện tượng hóa học, nắm vững các kiến thức cơ bản đã được học, vận dụng
  tối ưu các kiến thức cơ bản đã được học để giải quyết một hay nhiều vấn đề mới(do
  chưa được học hoặc chưa thấy bao giờ)trong các kì thi đưa ra".
  Nếu dựa vào kết quả bài thi để đánh giá thì bài thi đó phải hội tụ các yêu cầu
  sau đây:
  1. Có kiến thức cơ bản tốt; thể hiện nắm vững các khái niệm, các định nghĩa,
  các định luật hay quy luật đã được quy định trong chương trình; không thể hiện
  thiếu sót về công thức, phương trình hóa học.Số điểm phần này chiếm 50% toàn
  bài.
  2. Vận dụng sắc bén có sáng tạo các kiến thức cơ bản trên. Phần này chiếm
  khoảng 40% số điểm toàn bài.
  3. Tiếp thu hoặc dùng được ngay một số vấn đề mới nảy sinh do đề thi đưa ra. Số
  điểm phần này chiếm 6% toàn bài.
  4. Bài làm trình bày sạch đẹp, rõ ràng. Phần này chiếm 4% toàn bài.
  Ngoài những bài thi lý thuyết, học sinh còn bắt gặp các bài thi thực hành. Đối
  với các bài thi loại này, yêu cầu người học sinh phải có kĩ năng thực hành tốt,
  khuyến khích các tài năng thực hành như sự khéo léo, có sự quan sát hiện tượng
  tốt và giải thích được bản chất các hiện tượng đó"
  Để làm được điều đó, thì cách học như thế nào là có hiệu quả???
  Chúng ta phải công nhận với nhau một điều rằng, một người có một cách học,
  một phương pháp học khác nhau; không thể có một khuân mẫu chung cho mọi người.
  Vấn đề mà có lẽ mọi người đều thống nhất là càn phải có một lòng hăng say học
  tập cao độ và một ý chí vươn lên thật mạnh mẽ. Trong cách học, có lẽ trước hết
  ta phải tìm cách nắm vững được kiến thức cơ bản. Có nghĩa là chúng ta phải lật
  đi lật lại vấn đề với 3 câu hỏi lớn: "Đó là cái gì? Nó như thế nào?Tại sao
  lại như thế?". Với ba câu hỏi ấy, bạn sẽ tìm được cách học tốt nhất cho
  mình.
  Thí dụ: ta muốn tìm hiểu về vấn đề điện phân ta có thể có các dạng câu hỏi
  như sau:
  - Loại pư hóa học nào xảy ra trong sự điện phân?
  - Pư: NaCl —> Na + 1/2 Cl2 có xảy ra được không?
  - Bản chất hóa học của sự điện phân là gì? Tại sao lại như thế?
  - Sự điện phân và sự nhiệt phân có khác nhau hay không? Tại sao?
  Cùng với việc nắm vững bản chất, ta còn phải nhớ và vận dụng. Hai yếu tố này
  phải đi liền với nhau, bổ sung cho nhau.
  Với những yếu tố trên xem như bạn đã có một cách học rất khoa học song bạn
  sẽ sử dụng những yếu tố đó để làm một bài thi hóa học như thế nào? Theo tôi, để
  làm được trọn vẹn một bài thi hóa học với kết quả tốt nhất nhất thiết phải tuân
  thủ các bước sau:
  Bước 1: Nắm vững đề và ý đề bài muốn chúng ta giải quyết.(rất quan trọng)
  Bước 2: Phân tích đề bài(cần thiết)
  Bước 3: Thực hiện lời giải(đương nhiên là phải có)
  Bước 4: Kiểm tra và tự đặt cho mình một bài toán tương tự như thế.

  Sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Minh Chiến @ 17:18 28/07/2009
  Số lượt xem: 1790
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến