DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Gốc > Bài viết > Giới thiệu các nguyên tố >

  Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay bảng tuần hoàn Mendeleev, hay ngắn gọn bảng tuần hoàn, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành bảng, liên quan mật thiết với định luật tuần hoàn.

  Các nguyên tố được sắp xếp theo cấu trúc electron. Do cấu trúc electron là yếu tố quyết định các tính chất hóa học của các nguyên tố, việc sắp xếp này tạo nên sự thay đổi đều đặn của các tính chất hóa học theo các hàng và cột.

  Mỗi nguyên tố được liệt kê bởi số nguyên tử và ký hiệu hóa học. Bảng tuần hoàn tiêu chuẩn cho biết các dữ liệu cơ bản nhất. Còn có nhiều các trình bày khác cho từng mục đích cụ thể hơn.

  Mục lục:
  1. Sắp xếp
  2. Tính tuần hoàn của các tính chất hóa học
  3. Cấu hình electron
  4. Lịch sử
  5. Xem thêm
  6. Các cách trình bày khác
  7. Liên kết ngoài

  1. Sắp xếp

  Các cố gắng ban đầu để liệt kê các nguyên tố nhằm thể hiện quan hệ giữa chúng thông thường là sắp xếp theo trật tự của nguyên tử lượng. Sự hiểu biết sâu sắc cơ bản của Mendeleev trong phát minh ra bảng tuần hoàn là sắp đặt các nguyên tố để minh họa sự tuần hoàn của các tính chất hóa học (thậm chí nếu như điều đó có nghĩa là một số nguyên tố nhất định không theo trật tự khối lượng, ví dụ Argon có nguyên tử lượng là 39,948(1) trong khi Kali là nguyên tố xếp sau nó lại chỉ có nguyên tử lượng là 39,0983(1).), và để lại các lỗ hổng cho các nguyên tố "bị bỏ sót" (chưa tìm thấy vào thời kỳ đó). Mendeleev sử dụng bảng của mình để dự đoán các tính chất của các "nguyên tố bị bỏ sót" này, và nhiều trong số chúng sau này đã được phát hiện ra là phù hợp khá tốt với các dự đoán.

  Với sự phát triển của các học thuyết về cấu trúc nguyên tử (ví dụ thuyết của Henry Moseley) nó trở thành rõ ràng là Mendeleev đã sắp xếp các nguyên tố theo trật tự tăng của số nguyên tử (tức là số lượng proton trong hạt nhân). Trật tự này gần như là đồng nhất với kết quả thu được từ trật tự tăng của nguyên tử lượng.

  Nhằm minh họa các thuộc tính tuần hoàn, Mendeleev đã bắt đầu các hàng mới trong bảng của mình sao cho các nguyên tố với các tính chất tương tự nhau nằm trong cùng một cột đứng ("nhóm").

  Với sự phát triển của các lý thuyết trong cơ học lượng tử hiện đại về cấu hình electron trong phạm vi nguyên tử, nó trở thành rõ ràng là mỗi hàng ngang ("chu kỳ") trong bảng tuần hoàn tương ứng với sự điền đầy lớp lượng tử của các electron. Trong bảng ban đầu của Mendeleev, mỗi chu kỳ đều có độ dài như nhau. Các bảng ngày nay có các chu kỳ dài hơn tăng dần lên về về phía cuối bảng, và nhóm các nguyên tố trong các khối s, p, d và f để thể hiện sự hiểu biết của con người về cấu hình electron của chúng.

  Trong các bảng in ra, mỗi nguyên tố thường được thể hiện bằng ký hiệu nguyên tố và số nguyên tử; nhiều phiên bản còn liệt kê cả nguyên tử lượng và các thông tin khác, như cấu hình electron vắn tắt của chúng, độ âm điện và các hóa trị phổ biến nhất. Vào thời điểm năm 2005, bảng tuần hoàn chứa 116 nguyên tố hóa học mà sự phát hiện ra chúng đã được xác nhận. Trong số đó, 94 nguyên tố được tìm thấy trong tự nhiên trên Trái Đất, phần còn lại là các nguyên tố tổng hợp đã được tạo ra một cách nhân tạo trong các máy gia tốc hạt.
  2. Tính tuần hoàn của các tính chất hóa học

  Giá trị chính của bảng tuần hoàn là khả năng dự đoán các tính chất hóa học của nguyên tố, dựa trên vị trí của nó trong bảng tuần hoàn. Cũng cần lưu ý là các tính chất hóa học đó thay đổi đáng kể khi chuyển từ cột này sang cột kia hơn là khi thay đổi từ hàng này sang hàng kia.
  2. 1. Nhóm và chu kỳ
  2. 1. 1. Nhóm

  Một nhóm, còn gọi là một họ, là một cột thẳng đứng trong bảng tuần hoàn.

  Các nhóm được coi là phương thức quan trọng nhất trong phân loại các nguyên tố. Trong cùng một nhóm, các nguyên tố có các tính chất rất giống nhau và thể hiện một xu hướng rõ ràng (mạnh dần lên hay yếu dần đi) trong các tính chất dọc theo chiều tăng của nhóm — các nhóm này được đặt các tên gọi chung, chẳng hạn nhóm các kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, kim loại chuyển tiếp, halogen và khí hiếm. Một số nhóm trong bảng tuần hoàn thể hiện sự giống nhau ít hơn và/hoặc các xu hướng theo chiều đứng cũng ít hơn (ví dụ các nhóm 14 và 15). Các thuyết về cấu trúc nguyên tử trong cơ học lượng tử hiện đại giải thích rằng các nguyên tố trong cùng một nhóm có cấu hình electron như nhau trong lớp hóa trị của chúng, và đây là yếu tố lớn nhất trong việc xem xét sự giống nhau của chúng về các tính chất hóa học.
  2. 1. 2. Chu kỳ

  Một chu kỳ là một hàng ngang trong bảng tuần hoàn gồm những nguyên tố có cùng số lớp electron. Trong một chu kì theo chiều tăng của Z, bán kính nguyên tử giảm dần, độ âm điện và năng lượng ion hóa tăng dần, do đó khả năng nhường e của nguyên tố giảm, đồng thời khả năng nhận e của nguyên tố tăng dần. Do đó trong một chu kì thì tính kim loại giảm còn tính phi kim tăng dần.

  Mặc dù nhóm là cách thức thông dụng nhất để phân loại các nguyên tố, nhưng ở đây có một vài vùng trong bảng tuần hoàn mà các xu hướng theo chiều ngang và sự giống nhau trong các tính chất lại là đáng kể hơn so với các xu hướng theo chiều đứng. Điều này có thể là đúng trong khối d (hay "các kim loại chuyển tiếp"), và đặc biệt là trong khối f, trong đó các nguyên tố thuộc các nhóm lanthanoid và actinoid tạo ra hai nhóm cùng gốc giống nhau một cách đáng kể theo chiều ngang. Số chu kỳ cũng chỉ ra là có bao nhiêu lớp điện tử có trong nguyên tố thuộc chu kỳ đó.
  2. 2. Ví dụ
  2. 2. 1. Khí hiếm

  Tất cả các nguyên tố của nhóm 18 (8 hay 0 nếu không kể đến các nguyên tố chuyển tiếp), là các khí hiếm (khí quý), có lớp hóa trị được điền đầy. Ngày nay người ta không gọi chúng là khí trơ nữa, vì đã tìm thấy hợp chất của Xe. Helium là nguyên tố trơ nhất trong các khí hiếm và khả năng phản ứng trong nhóm này tăng dần lên theo chu kỳ: có thể làm cho các khí hiếm nặng nhất phản ứng do chúng có các lớp electron lớn hơn. Tuy nhiên, khả năng phản ứng của chúng về tổng thể vẫn là rất thấp và kém.
  2. 2. 2. Halogen

  Trong nhóm 17, (7 nếu loại đi các kim loại chuyển tiếp) được biết đến như là nhóm các halogen, các nguyên tố đều chỉ còn thiếu 1 electron là điền đầy lớp điện tử hóa trị. Vì thế, trong các phản ứng hóa học chúng có xu hướng thu thêm điện tử (xu hướng thu thêm điện tử gọi là độ âm điện). Thuộc tính này là rõ nét nhất ở Flo (nguyên tố có độ âm điện lớn nhất trong tất cả các nguyên tố) và nó giảm dần theo sự tăng lên của chu kỳ.

  Kết quả là tất cả các halogen tạo ra các axit với Hidro, chẳng hạn axit flohiđric, axit clohiđric, axit brômhiđric và axit iốthiđric, tất cả đều trong dạng HX. Độ axit của chúng tăng lên theo sự tăng của chu kỳ, do ion I- lớn là ổn định hơn trong dung dịch khi so với ion F- nhỏ.
  2. 2. 3. Kim loại chuyển tiếp

  Trong các kim loại chuyển tiếp (các nhóm từ 3 đến 12), sự khác nhau giữa các nhóm là không quá lớn, và các phản ứng diễn ra ở trạng thái hỗn hợp, tuy nhiên, vẫn có thể thực hiện các dự đoán có ích tại đây được.
  2. 2. 4. Các nhóm Lantan và Actini

  Các tính chất hóa học của nhóm Lantan (các nguyên tố từ 57 đến 71) và nhóm Actini (các nguyên tố từ 89 đến 103) là rất giống nhau trong nội nhóm hơn là giống các kim loại chuyển tiếp khác, và việc tách hỗn hợp các nguyên tố này có thể là rất khó. Nó là quan trọng trong sự làm tinh khiết hóa học cho urani (số nguyên tử bằng 92), một nguyên tố quan trọng trong năng lượng nguyên tử.

  2. 3. Bảng tuần hoàn tiêu chuẩn

  Nhóm 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Chu kỳ  
  1 1
  H
    2
  He
  2 3
  Li
  4
  Be
    5
  B
  6
  C
  7
  N
  8
  O
  9
  F
  10
  Ne
  3 11
  Na
  12
  Mg
    13
  Al
  14
  Si
  15
  P
  16
  S
  17
  Cl
  18
  Ar
  4 19
  K
  20
  Ca
  21
  Sc
    22
  Ti
  23
  V
  24
  Cr
  25
  Mn
  26
  Fe
  27
  Co
  28
  Ni
  29
  Cu
  30
  Zn
  31
  Ga
  32
  Ge
  33
  As
  34
  Se
  35
  Br
  36
  Kr
  5 37
  Rb
  38
  Sr
  39
  Y
    40
  Zr
  41
  Nb
  42
  Mo
  43
  Tc
  44
  Ru
  45
  Rh
  46
  Pd
  47
  Ag
  48
  Cd
  49
  In
  50
  Sn
  51
  Sb
  52
  Te
  53
  I
  54
  Xe
  6 55
  Cs
  56
  Ba
  57
  La
  *
  72
  Hf
  73
  Ta
  74
  W
  75
  Re
  76
  Os
  77
  Ir
  78
  Pt
  79
  Au
  80
  Hg
  81
  Tl
  82
  Pb
  83
  Bi
  84
  Po
  85
  At
  86
  Rn
  7 87
  Fr
  88
  Ra
  89
  Ac
  **
  104
  Rf
  105
  Db
  106
  Sg
  107
  Bh
  108
  Hs
  109
  Mt
  110
  Ds
  111
  Rg
  112
  Uub
  113
  Uut
  114
  Uuq
  115
  Uup
  116
  Uuh
  117
  Uus
  118
  Uuo
   
  * Nhóm Lantan 58
  Ce
  59
  Pr
  60
  Nd
  61
  Pm
  62
  Sm
  63
  Eu
  64
  Gd
  65
  Tb
  66
  Dy
  67
  Ho
  68
  Er
  69
  Tm
  70
  Yb
  71
  Lu
  ** Nhóm Actini 90
  Th
  91
  Pa
  92
  U
  93
  Np
  94
  Pu
  95
  Am
  96
  Cm
  97
  Bk
  98
  Cf
  99
  Es
  100
  Fm
  101
  Md
  102
  No
  103
  Lr
  Các nhóm cùng gốc trong bảng tuần hoàn
  Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ nhóm Lantan nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
  Kim loại yếu Á kim Phi kim Halôgen Khí trơ

  Trạng thái ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

      * Màu số nguyên tử đỏ là khí ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn
      * Màu số nguyên tử lục là chất lỏng ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn
      * Màu số nguyên tử đen là chất rắn ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

  Tỷ lệ xuất hiện tự nhiên

      * Viền liền: có đồng vị già hơn Trái Đất (chất nguyên thủy)
      * Viền gạch gạch: thường sinh ra từ phản ứng phân rã các nguyên tố khác, không có đồng vị già hơn Trái Đất
      * Viền chấm chấm: tạo ra trong phòng thí nghiệm (nguyên tố nhân tạo)
      * Không có viền: chưa tìm thấy

  3. Cấu hình electron

    Lớp
  Chu kỳ s f d p
  1 1s      
  2 2s     2p
  3 3s     3p
  4 4s   3d 4p
  5 5s   4d 5p
  6 6s 4f 5d 6p
  Các lớp electron có thể theo chu kỳ

  hay cấu hình điện tử cho biết sự phân bố của electron trong lớp vỏ nguyên tử ở các trạng thái năng lượng hay những vùng có mặt khác nhau của chúng. Dựa vào cấu hình electron các nguyên tố được xếp vào các chu kỳ và các nhóm khác nhau, đặt biệt là các electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là nlm, trong đó:

       n: số lượng tử chính = số chu kỳ, với n = 1, 2, 3, ...
      l: số lượng tử phụ, có giá trị từ 0 đến n-1, tương ứng với các lớp s, p, d, f, ...
      m: số lượng tử từ, tổng electron lớp ngoài cùng = số nhóm, với m = 1, 2, 3, ...

  (ngoài ra còn có số lượng tử m spin đặc trưng cho chuyển động tự quay của electron) thì X ở chu kỳ n, nhóm m trong bảng tuần hoàn. Ví dụ khí oxy 8O với cấu hình 1s2 2s2 2p4 là nguyên tố ở chu kỳ 2 nhóm 6 (nhóm cũ, nhóm mới theo IUPAC là 16).

  4. Lịch sử

  Sự ghi chép và sắp xếp các nguyên tố đã có từ rất xa, từ thời cổ đại, đặt biệt là từ thế kỷ 18 đã có những bảng liệt kê gần hơn 15 nguyên tố. Phần lớn các nguyên tố được phát hiện trong thế kỷ 19 và được ghi chép một cách khoa học. Đầu thế kỷ 20 chỉ khoảng 10 nguyên tố tự nhiên nữa được phát hiện, các nguyên tố còn lại là các nguyên tố nhân tạo và có tính phóng xạ. Tận đến tháng 12 năm 1994, hai nguyên tố nhân tạo là darmstadti (Ds) và roentgeni (Rg) mới được tạo ra.

  Đầu thế kỷ 19, Johann Döbereiner đã lập ra bảng ghi chép mối liên hệ giữa khối lượng nguyên tử và các tính chất hóa học của từng nguyên tố. Năm 1863 John Newlands lập một bảng các nguyên tố gồm 8 nhóm. Bảng tuần hoàn đầu tiên được lập vào năm 1869 bởi Dmitri Ivanovich Mendeleev và Lothar Meyer, trong đó các nguyên tố được sắp tăng theo khối lượng nguyên tử, các nguyên tố có tính chất giống nhau được xếp thành một hàng (cùng electron hóa trị). Vào thế kỷ 20, các chu kì đã được giải thích dựa trên cấu hình electron của nguyên tố.

  5. Các cách trình bày khác

   Bảng tuần hoàn (tiêu chuẩn)

  Trạng thái ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

      * Màu số nguyên tử đỏ là khí ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn
      * Màu số nguyên tử lục là chất lỏng ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn
      * Màu số nguyên tử đen là chất rắn ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

  Tỷ lệ xuất hiện tự nhiên

      * Viền liền: có đồng vị già hơn Trái Đất (chất nguyên thủy)
      * Viền gạch gạch: thường sinh ra từ phản ứng phân rã các nguyên tố khác, không có đồng vị già hơn Trái Đất
      * Viền chấm chấm: tạo ra trong phòng thí nghiệm (nguyên tố nhân tạo)
      * Không có viền: chưa tìm thấy
  rang này đang được đưa ra biểu quyết.
  Mời bạn tham gia biểu quyết và cho ý kiến tại trang thảo luận của bài này.

  Nhóm 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Chu kỳ  
  1 1
  H
    2
  He
  2 3
  Li
  4
  Be
    5
  B
  6
  C
  7
  N
  8
  O
  9
  F
  10
  Ne
  3 11
  Na
  12
  Mg
    13
  Al
  14
  Si
  15
  P
  16
  S
  17
  Cl
  18
  Ar
  4 19
  K
  20
  Ca
  21
  Sc
    22
  Ti
  23
  V
  24
  Cr
  25
  Mn
  26
  Fe
  27
  Co
  28
  Ni
  29
  Cu
  30
  Zn
  31
  Ga
  32
  Ge
  33
  As
  34
  Se
  35
  Br
  36
  Kr
  5 37
  Rb
  38
  Sr
  39
  Y
    40
  Zr
  41
  Nb
  42
  Mo
  43
  Tc
  44
  Ru
  45
  Rh
  46
  Pd
  47
  Ag
  48
  Cd
  49
  In
  50
  Sn
  51
  Sb
  52
  Te
  53
  I
  54
  Xe
  6 55
  Cs
  56
  Ba
  57
  La
  *
  72
  Hf
  73
  Ta
  74
  W
  75
  Re
  76
  Os
  77
  Ir
  78
  Pt
  79
  Au
  80
  Hg
  81
  Tl
  82
  Pb
  83
  Bi
  84
  Po
  85
  At
  86
  Rn
  7 87
  Fr
  88
  Ra
  89
  Ac
  **
  104
  Rf
  105
  Db
  106
  Sg
  107
  Bh
  108
  Hs
  109
  Mt
  110
  Ds
  111
  Rg
  112
  Uub
  113
  Uut
  114
  Uuq
  115
  Uup
  116
  Uuh
  117
  Uus
  118
  Uuo
   
  * Nhóm Lantan 58
  Ce
  59
  Pr
  60
  Nd
  61
  Pm
  62
  Sm
  63
  Eu
  64
  Gd
  65
  Tb
  66
  Dy
  67
  Ho
  68
  Er
  69
  Tm
  70
  Yb
  71
  Lu
  ** Nhóm Actini 90
  Th
  91
  Pa
  92
  U
  93
  Np
  94
  Pu
  95
  Am
  96
  Cm
  97
  Bk
  98
  Cf
  99
  Es
  100
  Fm
  101
  Md
  102
  No
  103
  Lr
  Các nhóm cùng gốc trong bảng tuần hoàn
  Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ nhóm Lantan nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
  Kim loại yếu Á kim Phi kim Halôgen Khí trơ

  Bảng tuần hoàn chính thức của IUPAC

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Minh Chiến @ 22:26 09/01/2009
  Số lượt xem: 2352
  Số lượt thích: 1 người (lý tự trọng)
   
  Gửi ý kiến