Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)
Gốc > Bài viết > Chuyên đề hóa học >

Các hiểu biết cơ bản để viết và cân bằng các phản ứng Hóa học thường gặp

Chương trình Hóa học

  • Chuần bị thi vô Đại học: Số oxi hóa khử

  • Phản ứng oxi hóa khử

  • Thế điện hóa chuẩn

  •  Các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

  • Quy luật chung về sự hòa tan trong nước các muối và hydroxyd 1

  • Quy luật chung về sự hòa tan trong nước các muối và hydroxyd 2 Các phản ứng vô cơ thường gặp khác

  • Các phản ứng oxi hóa khử thường gặp khác


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Minh Chiến @ 18:15 13/02/2009
Số lượt xem: 1264
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến