DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Ancol

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Hiền (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:31' 23-03-2010
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 156
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 40. ANCOL
  I. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI

  1. Định nghĩa:

  Thí dụ: CH3OH, CH3CH2OH, CH2 = CHCH2OH.

  Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hidroxyl
  –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

  CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở:

  CnH2n+1OH ( n≥1)

  2. Phân loại:
  I. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI
  1. Định nghĩa:
  II. ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP
  1. Đồng phân: có 3 loại.
  - Đồng phân về vị trí nhóm chức.
  - Đồng phân về mạch cacbon.
  - Đồng phân về nhóm chức.
  Thí dụ: Viết các đồng phân ancol của C4H9OH.
  C2H6O: CH3CH2-OH : ancol CH3-O-CH3 : ete
  I. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI
  2. Danh pháp:
  a. Tên thông thường: (gốc – chức)
  Ancol + tên gốc ankyl + ic
  Thí dụ: CH3OH ancol metylic
  C2H5OH
  ancol etylic
  CH3 – CH – OH
  CH3
  ancol isopropylic

  I. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI
  II. ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP
  1. Đồng phân
  b. Tên thay thế:

  Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch chính + số chỉ vị trí nhóm –OH + ol

  - Mạch chính của phân tử ancol là mạch cacbon dài nhất liên kết nhóm –OH.

  - Đánh số được bắt đầu từ phía nhóm –OH

  Thí dụ: CH3 – CH – CH2 – CH2 – OH

  CH3
  3–metylbutan–1–ol
  2. Danh pháp:
  a. Tên thông thường: (gốc – chức)
  CH3- CH- CH2OH
  CH3
  2-metylpropan-1-ol
  CH3CH2CHCH3
  OH
  butan-2-ol

  CH3CH2CH2CH2OH
  butan-1-ol
  CH2 – CH2 etan-1,2-diol etilenglicol
  OH OH
  CH2- CH- CH2 propan-1,2,3-triol glixerol
  OH OH OH
  III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
  - Các ancol là chất lỏng hoặc rắn ở đk thường
  - T0S, khối lượng riêng tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.
  - Tính tan trong nước giảm khi phân tử khối tăng.
  - Các ancol có t0 sôi cao hơn các hiđrocacbon có cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là do các phân tử ancol có liên kết hiđro.
  + Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol:  + Giữa các phân tử ancol với nước.  I. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI
  II. ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP
  IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  1. Phản ứng thế H của nhóm –OH.
  a. Tính chất chung của ancol
  - Tác dụng với kim loại kiềm:
  2C2H5 – OH + 2Na  2C2H5 – ONa + H2
  2CnH2n + 1 – OH + 2Na  2CnH2n + 1 – ONa + H2
  b. Tính chất đặc trưng của glixerol
  - Tác dụng với kết tủa Cu(OH)2 tạo dd màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat.
  2C3H5(OH)3+Cu(OH)2[C3H5(OH)2O]2Cu+2H2O
  - Phản ứng này dùng để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có các nhóm –OH cạnh nhau trong phân tử.
  I. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI
  II. ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP
  III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
  2. Phản ứng thế nhóm –OH.
  a. Pứ với axit vô cơ:

  C2H5 – OH + H – Br C2H5–Br + H2O

  b. P/u ancol:

  C2H5 - OH + H -OC2H5 C2H5-O-C2H5 + H2O
  dietyl ete (ete etylic)
  IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  1. Phản ứng thế H của nhóm –OH.
  3. Phản ứng tách nước.
  VD: CH2- CH2
  H OH
  H2C - CH - CH - CH3
  H OH H
  H2SO4đ,t0
  CH2=CH2 + H-OH
  anken
  CH2=CH-CH2-CH3 + H2O
  but-1-en(spp)
  CH3-CH=CH-CH3 + H2O
  but-2-en(spc)
  IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  1. Phản ứng thế H của nhóm –OH.
  2. Phản ứng thế nhóm –OH.
  - Quy tắc Zaitsev (Giai-sep): khi tách HX ra khỏi halogenua ankyl thì sản phẩm chính được tạo thành theo hướng “X tách ra cùng với H của cacbon bậc bao” (tạo thành anken có nhiều nhóm thế hơn).
  IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  1. Phản ứng thế H của nhóm –OH.
  2. Phản ứng thế nhóm –OH.
  3. Phản ứng tách nước.
  4. Pứ oxi hóa.
  a. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  CH3–CH2 – OH + CuO CH3–CHO + Cu + H2O
  Ancol bậc I + CuO andehit + Cu + H2O
  CH3-CH-CH3 + CuO CH3-CH-CH3 + Cu + H2O
  OH O
  Ancol bậc II + CuO xeton + Cu + H2O
  Ancol bậc III không phản ứng
  4. Pứ oxi hóa.
  a. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  b. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

  C2H5 – OH + 3O2  2CO2 + 3H2O

  CnH2n + 1 – OH + O2  CO2+(n+1)H2O
  V. ĐIỀU CHẾ:
  1. Phương pháp tổng hợp:
  a. Cho anken hợp nước
  C2H4 + H2O C2H5 – OH
  CnH2n + H2O CnH2n + 1 – OH
  b. Thủy phân dẫn xuất halogen
  RX + NaOH ROH + NaX

  CH3 – Cl + NaOH CH3 – OH + NaCl
  IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  2. Phương pháp sinh hóa:

  (C6H10O5)n + H2O nC6H12O6

  C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
  VI. ỨNG DỤNG:
  - (SGK)
   
  Gửi ý kiến