DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Bài 44. Bài luyện tập 8

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: trần văn thống
  Ngày gửi: 09h:31' 29-04-2017
  Dung lượng: 386.0 KB
  Số lượt tải: 293
  Số lượt thích: 0 người
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  Thảo luận
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  1)Độ tan của 1 chất trong nước là gì?
  2 ) Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan ?
  Độ tan của 1 chất trong nước (S) là số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở nhiệt độ nhất định .
  Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất trong nước là nhiệt độ ( chất khí còn phụ thuộc áp suất )
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  Thảo luận
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  1 )Ý nghĩa của nồng độ phần trăm và nồng độ mol ?
  2) Viết công thức tính nồng đọ phần trăm và nồng độ mol ?
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  Để pha chế 1 dung dịch theo nồng độ cho trước,ta cần thực hiện như thế nào ?
  - Tìm các đại lượng cần dùng
  - Pha chế dung dịch theo các đại lượng xát định
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  II . BÀI TẬP
  BÀI TẬP 1
  1/ Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ?
  Độ tan của KNO3 ở 200c là 31,6 g
  Độ tan của KNO3 ở 1000c là 246 g
  Độ tan khí CO2 ở 600C và
  1 atm là 0,07g
  Độ tan khí CO2 ở 200C và
  1 atm là 1,73g
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  II . BÀI TẬP
  BÀI TẬP 2
  2/ Bạn em đã pha loãng axít bằng cách rót từ từ 20g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50g dung dịch H2SO4 :
  a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng .
  b)Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1g/cm3.
  HƯỚNG DẪN
  - Tìm Khối lượng H2SO4có trong 20g dd H2SO4 50% là
  Tính C% của dd sau khi trộn
  - Tìm thể tích
  - Tìm số mol H2SO4
  - Tìm CM của dd sau khi trộn
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  II . BÀI TẬP
  Bài giải
  a) Khối lượng H2SO4có trong 20g dd H2SO4 50% là
  Nồng độ phần trăm của dd sau khi pha loãng .
  b) Thể tích dd sau khi trộn (D=1,1g/cm3)
  - Số mol H2SO4 :
  Nồng độ mol của dd H2SO4 sau khi pha loãng :
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  II . BÀI TẬP
  BÀI TẬP 3
  3/ Biết .hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hoà ở nhiệt độ này.
  HƯỚNG DẪN
  Tìm Khối lượng KNO3 bão hoà ở 200c md d= mct+mdm.
  Tính C% của dd KNO3 sau khi trộn
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  II . BÀI TẬP
  BÀI TẬP 3
  3/ Biết .hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hoà ở nhiệt độ này.
  Khối lượng KNO3 bão hoà ở 200c là
  Bài giải
  Tính C% của dd KNO3 sau khi trộn
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  II . BÀI TẬP
  BÀI TẬP 4
  Thảo luận
  4/ Hãy tính toán và trình bày cách pha chế?
  400 g dung dịch CuSO4 4%.
  300 g dung dịch NaCl 3M .
  150 gdung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%.
  250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M.
  - Tìm các đại lượng cần dùng
  - Pha chế dung dịch theo các đại lượng xát định
  HƯỚNG DẪN
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  II . BÀI TẬP
  BÀI TẬP 4
  a) Khối lượng CuSO4cần dùng :
  Khối H2O cần dùng :384(g)
  Cân 16g CuSO4 vào cốc, rót thêm 348 g H2O, khuấy kỹ cho CuSO4 tan hết, được 400 g dung dịch CuSO4 4% .
  b) Sô mol NaCl có trong 300ml dung dịch NaCl 3M
  Có khối lượng là: 58,5 X 0,9 = 52,65 (g)
  Cân 52,65 g Na Cl vào cốc,thêm nước cho đủ 300ml dung dịch NaCl 3M
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Tiết 66:
  BÀI LUYỆN TẬP 8
  1 ) Độ tan của 1 chất trong nước
  2) Nồng độ dung dịch
  3 ) Cách pha chế dung dịch như thế nào ?
  II . BÀI TẬP
  BÀI TẬP 4
  c) Khối lượng CuSO4 có trong 150g dung dịch CuSO4 2%
  Khối lượng CuSO4 20%có chứa 3g dung dịch CuSO4 hoà tan
  Khối lượng H2O cần dùng là
  Cân lấy15g dd CuSO4 20% vào cốc, rót thêm 135 g H2O, khuấy kỹ cho CuSO4 tan hết, được 150 g dung dịch CuSO4 2% .
   
  Gửi ý kiến