DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Chuyên đề cấu tạo nguyên tử bảng hệ thống tuần hoàn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Dũng
  Ngày gửi: 19h:31' 18-11-2013
  Dung lượng: 14.8 KB
  Số lượt tải: 227
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1. Nguyên tử R có tổng số các hạt là 115.Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25.Nguyên tố R là:
  A.I B.O C.Br D.S
  Câu 2. Tồng số hạt proton, notron, electron trong nguyên tử X là 10.Nguyên tố X là:
  A.Li B.Na C.N D.C
  Câu 3. Tổng số các hạt trong hợp chất XY3 là 120.Trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40. Nguyên tử khối của XY3 là:
  A.50 B.60 C.70 D.80
  Câu 4. Tồng số hạt proton, notron, electron trong nguyên tử Y là 13.Nguyên tố Y là:
  A.Be B.B C.N D.C
  Câu 5. Cho hợp chất MX3 biết tổng số hạt proton,notron,electron là 196.Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60.Khối lượng nguyên tủ của X lớn hơn M là 8.Tổng ba loại hạt proton ,notron,electron trong ion X- nhiều hơn ion M3+ là 16 .Nguyên tố M và X lần lượt là:
  A.Fe và Cl B.Al và Cl C.Ca và Cl D.Na và Br
  Câu 6. Hợp chất có công thức MX2 ,M chiếm 50% về khối lượng.Biết hạt nhân M,X đều có số hạt proton=số hạt notron.Tổng số hạt proton trong MX2 là 32.Công thức hợp chất MX2 là:
  A.SO2 B.CO2 C.FeCl2 D.NO2
  Câu 7. Tồng số hạt proton, notron, electron trong nguyên tử nguyên tố X laf28 hạt.Trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% tổng số hạt.Nguyên tố X là:
  A.Cl B.N C.F D.O
  Câu 8. Hợp chất MX2 có tổng số hạt 116.trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36.Số khối của X lớn hon số khối của ion M+ là 9.Tổng số hạt proton ,notron,electron trong X2- nhiề hơn trong M+ là 16. Nguyên tố M và X lần lượt là:
  A.S,Na B.Na,O C.Na,S D.K,S
  Câu 9. Tồng số hạt proton, notron, electron trong ion X+ là 33.Nguyên tố X là:
  A.Ne B.Na C.Mg D.F
  Câu 10.Ba nguyên tử X,Y,Z có tổng số điện tích hạt nhân là 16.Hiệu điện tích hạt nhân của X và Y là 1.Tổng số electron trong ion X3Y- là 32.Ba nguyên tố X,Y,Z lần lượt là:
  A.N,O,H B.O,N,H C.H,N,O D.O,H,N
  Câu 11.Trong hạt nhân của các nguyên tử ( trừ 11H ) ,các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử gồm:
  A.Electron và proton B.Proton
  C.Proton và notron D.Proton,notron,electron
  Câu 12.Vi hạt có số proton nhiều hơn số hạt electron là:
  A.Nguyên tử Cu B.Ion Bromua Br-
  C.Nguyên tử F D.Ion canxi Ca2+ Câu 13.Tổng số electron trong ion NO3- là:
  A.29 B.30 C.31 D.32
  Câu 14.Phát biểu nào sau đây đúng cho cả ion F- và nguyên tử Ne:
  A.Chúng có cùng số proton B. Chúng có cùng sốelectron
  C. Chúng có cùng số khối D. Chúng có số notron khác nhau
  Câu 15.Các ion và nguyên tử Ne,Na+,F- có đặc điểm chung là:
  A. Chúng có cùng số khối B. Chúng có cùng số electron
  C. Chúng có cùng số proton D. Chúng có cùng số
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓