DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 9 HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Dạ Thảo
  Ngày gửi: 09h:54' 07-12-2017
  Dung lượng: 169.3 KB
  Số lượt tải: 2151
  Số lượt thích: 0 người


  Họ Và Tên: ………………………….. Lớp:…………
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 9
  A. LÝ THUYẾT:
  1)Tính chất hoá học của oxit bazơ:

  Tác dụng với nước → dd bazo(kiềm)
  BaO + H2O → Ba(OH)2
  Tác dụng với axit ( Muối + nước.
  CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O
  Tác dụng với oxit axit( Muối
  BaO + CO2 ( BaCO3
  2)Tính chất hoá học của oxit axit

  Tác dụng với nước ( dd axit
  P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4
  Tác dụng với dd bazơ ( muối + nước
  CO2 + Ca(OH)2(CaCO3( + H2O
  Tác dụng với oxit bazo( Muối
  CO2 + CaO ( CaCO3
  3)TCHH của axit.

  Dd axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
  Axit + kim loại (trước H) ( Muối + H2↑
  3H2SO4 + 2Al (Al2(SO4)3+ 3H2↑
  2HCl + Fe ( FeCl2 + H2 ↑
  Axit + Bazơ ( Muối + H2O (phản ứng trung hoà)
  H2SO4+ Cu(OH)2(CuSO4 + 2H2O
  Axit + Oxit bazơ ( Muối + H2O
  Fe2O3 + 6HCl ( 2FeCl3 + 3H2O
  Axit + Muối ( Muối mới + Axit mới
  H2SO4 + BaCl2 (BaSO4(+ 2HCl4)TCHH của Bazo:

  DD bazo làm Quì tím đổi sang màu xanh, làm dd Phenolphtalein không màu đổi thành màu đỏ
  DD bazo + oxit axit ( muối + H2O
  2NaOH + SO2 ( Na2SO3 + H2O
  Bazo + axit ( muối + H2O
  Cu(OH)2 +2HNO3 ( Cu(NO3)2 + 2H2O
  Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ → oxit bazơ tương ứng + H2O
  Cu(OH)2 CuO + H2O
  DD bazo + ddMuối ( Muối mới+Bazo mới
  2NaOH+CuSO4(Na2SO4+ Cu(OH)2↓

  5)TCHH của muối:

  DDMuối + kim loại ( muối mới + kim loại mới
  Cu + 2AgNO3 (Cu(NO3)2+ 2Ag(
  Muối + axit ( muối mới + Axit mới
  BaCl2 + H2SO4(BaSO4(+ 2HCl
  Dd muối +Ddmuối( Hai muối mới
  AgNO3 + NaCl( AgCl( + NaNO3
  DdMuối + dd bazơ ( Muối mới+Bazo mới
  2NaOH + CuSO4(Na2SO4+ Cu(OH)2↓
  Phản ứng phân huỷ muối
  2KClO3 2KCl + 3O2
  CaCO3 CaO + CO2
  6) Tính chất hóa học của kim loại

  Tác dụng với oxi ( oxit bazơ
  3Fe+ 2O2Fe3O4
  Tác dụng với phi kim khác→ muối
  2Na+Cl2 2NaCl
  Kim loại trước H + axit ( muối và khí hiđro
  Zn + 2HCl ( ZnCl2 + H2(
  Tác dụng với dd muối → muối mới + KL mới
  Cu+2AgNO3(Cu(NO3)2+2Ag


  7) Dãy hoạt động hóa học của kim loại
  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ( H), Cu, Ag, Au
  * Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học:
  Mức độ hoạt động hoá học của các KL giảm dần từ trái sang phải.
  KL đứng trước Mg phản ứng với nước → dd bazo + khí Hidro.
  KL đứng trước hiđro phản ứng với axit loãng ( muối + khí hiđro.
  Từ Mg, KL đứng trước đẩy KL đứng sau ra khỏi dd muối.
  (1)


  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ( H), Cu, Ag, Au
  (2) (3)
  (4)

  8. Tính chất hoá học của SẮT:
  1. Tác dụng với phi kim
  Tác dụng với oxi( Oxit sắt từ
  3Fe + 2O2 Fe3O4
  Tác dụng với clo( Muối sắt ba
  2Fe + 3Cl2 2FeCl3
  2. Tác dụng với axit ( muối sắt hai +khí hiđro
  Fe + 2HCl( FeCl2 + H2↑
  Chú ý :Sắt không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc, nguội
  3. Tác dụng với dd muối của KL yếu hơn sắt → muối sắt hai + KL mới
  Fe + CuSO4( FeSO4 + Cu(
  9. Tính chất hoá học của NHÔM
  a.Tính chất của kim loại
  Tác dụng với oxi ( Nhôm oxit
  4Al + 3O2 2Al2O3
  Tác dụng với phi kim khác( muối
  2Al + 3Cl2 ( 2AlCl3
  Tác dụng với dd axit ( Muối + H2↑
  2Al+6HCl(2AlCl3+3H2↑
  Chú ý : Al không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nguội.
  Tác dụng với dd muối của KL yếu hơn nhôm ( muối nhôm + kim loại mới
  2Al+
  No_avatar

  CÔ CÓ THỂ VIẾT ĐÁP ÁN MẤY BÀI TOÁN T. LUẬN ĐC KO CÔ MONG CÔ GIÚP EM

   

   
  Gửi ý kiến