DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 9 lần 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Anh Duyên
  Ngày gửi: 21h:18' 19-06-2018
  Dung lượng: 28.5 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  Đề kiêm tra học kì 9

  I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
  Hãy khoanh tròn vào trả lời đúng:
  Câu 1: Khí SO2 phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
  A. CaO, K2SO4, Ca(OH)2                           B. NaOH, CaO, H2O C. Ca(OH)2, H2O, BaCl2                             D. NaCl, H2O, CaO
  Câu 2: Dãy gồm các chất toàn là oxit axit là:
  A. CaO, CO2, CO                                       B. CO2, Na2O, MgO C. CO2, SO2, P2O5                                    D. CaO, P2O5, Na2O
  Câu 3: Dãy gồm các chất toàn là muối
  A. NaCl, MgSO4, CuCl2                             B. MgSO4, CuCl2, NaOH C. CuCl2, HCl, Na2CO3                             D. H2O, NaOH, CuSO4
  Câu 4: Thí nghiệm bột nhôm tác dụng với oxi được tiến hành bằng cách
  A.Cho bột nhôm vào muỗng sắt và đốt trên ngọn lửa đèn cồn B. Cho bột nhôm vào muỗng sắt hơ nóng và đưa vào bình chứa oxi C.Lấy bột nhôm vào mãnh bìa cứng và rắc nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn D. lấy thìa sắt xúc bột nhôm đổ lên ngọn lửa đèn cồn
  Câu 5: Cặp chất nào sau đây có phản ứng tạo thành sản phẩm là chất khí
  A. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch BaCl2  B. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch HCl C. Dung dịch KOH và dung dịch MgCl2  D. Dung dịch KCl và dung dịch AgNO3
  Câu 6: Dãy gồm các kim loại được sắp theo chiều tăng dần về hoạt động hoá học là
  A. Na, Al, Fe, Cu, K, Mg                              B. Cu, Fe, Al, K, Na, Mg C. Fe, Al, Cu, Mg, K, Na                              D. Cu, Fe, Al, Mg, Na, K
  Câu 7: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng với H2SO4 loãng là
  A. Na, Cu, Mg                                             B. Zn, Mg, Al C. Na, Fe, Cu                                             D. K, Na, Ag
  Câu 8: Dãy kim loại nào sau đây đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?
  A. Na, Ag                    B. K, Ca                  C. Zn, Cu                     D. Fe, K
  Câu 9: Thí nghiệm hóa học nào giúp ta hiểu được lý do không nên dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi,vữa xây dựng
  A. Nhôm tác dụng với nước                      B. Nhôm tác dụng với dung dịch muối C. Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm      D. Nhôm tác dụng với dung dịch axit
  Câu 10: Kim loại nào có thể phản ứng được với dung dịch muối đồng sunfat
  A. Fe                           B. Ag                      C. Au                            D. Hg
  Câu 11: Kim loại nào trong các kim loại sau không tác dụng với oxi
  A. Au                           B. Na                      C. Cu                           D. Fe
  Câu 12: Cho H2SO4 đặc nóng tác dụng với Cu tạo ra chất khí nào trong các chất khí sau:
  A. SO3                        B. SO2                    C. H2S                         D. H2
  II. Tự luận (7,0 điểm)
  Câu 1 (1,5đ) Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn dãy chuyển hóa theo sơ đồ sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
  Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO
  Câu 2 (1,5đ) Cho các oxit có công thức sau: Na2O; SO2; BaO; CuO
  Phân loại và gọi tên các oxit trên.
  Câu 3 (1,5 đ) Chỉ dùng thêm quỳ tím, nêu phương pháp nhận biết các dung dịch sau và viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra (nếu có): H2SO4; Na2SO4; BaCl2; NaOH
  Câu 4 (2,5đ) Hòa tan 8,8 gam hỗn hợp gồm bột sắt và bột đồng bằng lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,24 lít khí sinh ra (đktc) và chất rắn X.
  a. Tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp.
  b. Hòa tan hoàn toàn chất rắn X bằng H2SO4 đặc, nóng thì thu được bao nhiêu lít khí (đktc)?
  (Cu = 64; Fe = 56; S = 32; H = 1; O = 16)

   
  Gửi ý kiến