DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  DE THI TNTHPT QUOC GIA 2017 CỰC DỄ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Văn Toàn
  Ngày gửi: 21h:43' 14-05-2017
  Dung lượng: 198.0 KB
  Số lượt tải: 391
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ 1- TNTHPT QUỐC GIA NĂM 2017
  Câu 1 . Sơ đồ hình nào sau đây biểu diễn một đơn vị tái bản ở vi khuẩn E.coli ?
  /
  Chọn câu trả lời đúng A: IV B: III. C: I D: II
  Câu 2 .Một tế bào xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.Giả sử trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nuclêôxôm là 12,41μm. Khi tế bào này bước vào kỳ giữa của nguyên phân, tổng số các phân tử protein histon trong các nuclêôxôm của cặp nhiễm sắc thể này là:
  A: 4000 B: 6000 C: 2000 D: 8000
  Câu 3. Trong cơ chế điều hoà opêron Lac, nếu đột biến xảy ra ở vùng promotor (P) của gen điều hòa R thường dẫn tới hậu quả:
  A: Các gen cấu trúc Z, Y, A sẽ có tốc độ phiên mã chậm hơn
  B: Gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã liên tục bất kể khi môi trường có đường lactôzơ hay không
  C: Gen cấu trúc Z, Y, A ngừng phiên mã
  D: Gen cấu trúc Z, Y, A sẽ có sản phẩm thay đổi về cấu trúc và chức năng
  Câu 4.Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về kiểu đột biến làm cho gen bình thường (tiền ung thư) thành gen ung thư?
  (1) Đột biến làm tăng số lượng gen.
  (2) Đột biến xảy ra ở vùng mã hoá của gen tiền ung thư.
  (3) Đột biến xảy ra ở vùng điều hoà của gen tiền ung thư. (4) Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể dẫn đến thay đổi mức độ hoạt động của gen.
  A: 2 B: 4 C: 3 D: 1
  Câu 5.Trong các bộ ba nuclêôtit được liệt kê dưới đây, hãy cho biết những bộ ba nuclêôtit chắc chắn không phải là bộ ba đối mã (anticôdon) trên các phân tử tARN. (1) 5’AUU3’ (2) 5’UUA3’ (3) 5’AUX3’ (4) 5’UAA3’(5) 5’AXU3’ (6) 5’UAG3’ (7) 5’UXA3’ (8) 5’XUA3’ (9)5’UGA3’
  A: 2, 7, 8 B: 4, 6, 9 C: 1, 3, 5 D: 2, 5, 9.
  Câu 6.Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết. Có 10 thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể được kí hiệu từ (1) đến (10). Bộ nhiễm sắc thể của mỗi thể đột biến như sau:
  (1) Có 22 nhiễm sắc thể. (2) Có 25 nhiễm sắc thể. (3) Có 12 nhiễm sắc thể.
  (4) Có 15 nhiễm sắc thể. (5) Có 21 nhiễm sắc thể. (6) Có 9 nhiễm sắc thể.
  (7) Có 11 nhiễm sắc thể. (8) Có 35 nhiễm sắc thể. (9) Có 18 nhiễm sắc thể. (10) Có 5 nhiễm sắc thể. Trong 10 thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thể đột biến thuộc loại lệch bội về 1 hoặc 2 cặp nhiễm sắc thể?
  A: 4 B: 2. C: 3 D: 5.
  Câu 7. Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây: (1) AAaaBBbb × AAAABBBb (2)AaaaBBBB × AaaaBBbb (3)AaaaBBbb×AAAaBbbb (4)AAAaBbbb×AAAABBBb (5)AAAaBBbb×Aaaabbbb (6)AAaaBBbb×AAaabbbb Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, những phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8 : 4 : 4 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 là:
  A: (2) và (5). B: (1) và (5). C: (3) và (6). D: (2) và (4).
  Câu 8. Quá trình giảm phân của cơ thể đực có 12% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường và các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể cái, có 6% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen Dd không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường và các tế bào khác giảm
   
  Gửi ý kiến