Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Blog Hóa học)

ks-HSG Hóa 8 Vĩnh Tường 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:50' 23-12-2017
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 341
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG
ĐỀ KHẢO SÁT HSG NĂM HỌC 2013-2014MÔN: HÓA HỌC LỚP: 8
Thời gian làm bài: 150 phútCâu 1: (2,0 điểm)
Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O
Al + NaOH + H2O NaAlO2 + H2
CO2 + H2O (C6H10O5)n + O2
Câu 2: (1,0 điểm)
a) Cho 5 nguyên tử ; ; ; ; .
Tìm hai nguyên tử có cùng số nơtron.
b) Tính ra gam khối lượng thực của nguyên tử O.
Câu 3: (1,0 điểm)
Trong sản xuất nông nghiệp cần nhiều phân đạm, phân đạm được điều chế từ nitơ của không khí. Trong không khí có hai thành phần là nitơ (N2) và oxi (O2). Nitơ lỏng sôi ở -1960C, còn oxi lỏng sôi ở -1830C. Làm thế nào tách được nitơ ra khỏi không khí?
Câu 4: (1,0 điểm)
Tìm nguyên tố M và nguyên tố Y biết:
Một nguyên tử M kết hợp với 3 nguyên tử H tạo thành hợp chất với hiđro. Trong phân tử, khối lượng H chiếm 17,65%..
Hai nguyên tử Y kết hợp với 3 nguyên tử O tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử oxit, oxi chiếm 30% về khối lượng.
Câu 5: (1,5 điểm)
Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C đối với O là mC : mO = 3: 8.
Xác định công thức phân tử của hợp chất khí.
b) Chất khí trên là một trong những chất khí chủ yếu làm Trái Đất nóng dần lên (hiệu ứng nhà kính). Em hãy giải thích?
Câu 6: (1,5 điểm)
a) Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu em có thể dự đoán được nó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa học xảy ra?
b) Một em học sinh làm ba thí nghiệm với chất rắn bicacbonat natri NaHCO3 (thuốc muối trị đầy hơi màu trắng).
Thí nghiệm thứ nhất: Hòa tan một ít thuốc muối rắn trên vào nước được dung dịch trong suốt.
Thí nghiệm thứ hai: Hòa tan một ít thuốc muối rắn trên vào nước chanh hoặc giấm thấy sủi bọt mạnh.
Thí nghiệm thứ ba: Đun nóng một ít chất rắn trên trong ống nghiệm, màu trắng không đổi nhưng thoát ra một chất khí làm đục nước vôi trong. Theo em, những thí nghiệm nêu trên, thí nghiệm nào là sự biến đổi hóa học? Giải thích?
Câu 7: (1,0 điểm)
Người ta dùng quặng bôxit để sản xuất nhôm theo sơ đồ phản ứng sau:
Al2O3 Al + O2
Có thể điều chế bao nhiêu kg nhôm từ một tấn quặng bôxit có chứa 95% nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng là 98%?
Câu 8: (1,0 điểm)
Nung hỗn hợp gồm 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76g hai oxit và 66g CO2. Tính khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đầu?
(Biết O = 16; Al = 27; Ca = 40; Mg = 24; C = 12)

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HSG
NĂM HỌC 2013-2014MÔN: HÓA HỌC LỚP: 8Câu
Nội dung
Thang điểm

Câu 1
2,0 điểm
 1) 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2
2) Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2.
4) 6nCO2 + 5nH2O (C6H10O5)n + 6nO2
0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 2
1,0 điểm
a. 2 nguyên tử B và D có cùng số nơtron vì:
14 – 6 = 16 – 8 = 8
b. 1 đvC = khối lượng nguyên tử C = 0,16605.10-23(g)
Nguyên tử khối của O = 16 đvC
Khối lượng thực của O = 16 x 0,16605.10-23 = 2,6568.10-23(g)
0,25
0,25
0,25

0,25

Câu 3
1,0 điểm
 Hóa lỏng không khí, hạ nhiệt độ không khí xuống dưới -1960C, sau đó nâng nhiệt độ lên, nitơ sẽ sôi và bay hơi trước, ta thu được nitơ. Oxi sôi và bay hơi sau.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓