Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

Gốc > Bài giảng điện tử > (1073 bài)

Slide0

TIẾT 40 - SƠ LUỢC BẢNG TUẦN HOÀN

Ngày gửi: 2018-01-15 20:27:23

Slide0

Bài 9. Amin

Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:50

Slide0

Bài 9. Amin

Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:37

Slide0

luyen tap cacbohidrat, este

Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:18

Slide0

CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACB...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:10

Slide0

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:48:02

Slide0

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:54

Slide0

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:46

Slide0

Bài 5. Glucozơ

Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:38

Slide0

Bài 5. Glucozơ

Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:28

Slide0

Bài 5. Glucozơ

Ngày gửi: 2017-12-13 22:47:14

Slide0

luyện tập

Ngày gửi: 2017-12-13 22:46:39

Slide0

Bài 4. Luyện tập: Este và chấ...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:46:32

Slide0

Bài 3. XÀ PHÒNG

Ngày gửi: 2017-12-13 22:46:24

Slide0

Bài 3. Khái niệm về xà phòng ...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:46:16

Slide0

Bài 2. Lipit

Ngày gửi: 2017-12-13 22:45:59

Slide0

Bài 2. Lipit

Ngày gửi: 2017-12-13 22:45:48

Slide0

Bài 1. Este

Ngày gửi: 2017-12-13 22:45:39

Slide0

Bài 1. Este

Ngày gửi: 2017-12-13 22:45:30

Slide0

hóa học

Ngày gửi: 2017-12-13 22:44:14

Slide0

Bài 45. Bài thực hành 7

Ngày gửi: 2017-12-13 22:44:08

Slide0

Bài 44. Bài luyện tập 8

Ngày gửi: 2017-12-13 22:44:00

Slide0

Bài 44. Bài luyện tập 8

Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:54

Slide0

Bài 44. Bài luyện tập 8

Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:46

Slide0

Bài 43. Pha chế dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:39

Slide0

Bài 43. Pha chế dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:31

Slide0

Bài 43. Pha chế dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:43:23

Slide0

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:34

Slide0

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:27

Slide0

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:20

Slide0

Bài 41. Độ tan của một chất t...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:14

Slide0

Bài 41. Độ tan của một chất t...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:07

Slide0

Bài 41. Độ tan của một chất t...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:42:00

Slide0

Bài 40. Dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:41:48

Slide0

Bài 40. Dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:41:41

Slide0

Bài 40. Dung dịch

Ngày gửi: 2017-12-13 22:41:33