DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Bài tập sử dụng công thức tính nhanh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:54' 09-06-2015
  Dung lượng: 33.0 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 1 người (Lê Quynh Nhu)
  Các dạng bài tập sử dụng công thức tính nhanh
  1. Cho 14,5 g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra 6,72 lít khí hidro đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:
  A. 34,3 g
  B. 43,3 g
  C. 33,4g
  D. 33,8 g
  2. Cho 4,2 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 2,24 lít H2 đktc. Khối lượng muối tào thành trong dung dịch là:
  A. 9,75g
  B. 9,5g
  C. 6,75g
  D. 11,3g
  3. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 8,98 gam muối. Giá trị của V là
  A. 1,344. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36.
  4. Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch axit axetic dư người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm của hỗn hợp là:
  A. 38,1% và 61,9% B. 39% và 61% C. 40% và 60% D. 35% và 65%
  5. Cho 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HCl 3,5M. Thu được m gam muối, giá trị của m là:
  A. 39.25,
  B. 43.2
  C. 44.25
  D. 45.2
  6. Cho 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong 100ml dung dịch H2SO4 3,5M. Thu được m gam muối, giá trị của m là
  A. 38 gam
  B. 48 gam
  C. 83 gam
  D. 84 gam
  7. Cho 12 g hỗn hợp gồm MgO và Ca tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí đktc. Phần trăm khối lượng của MgO và Ca trong hỗn hợp lần lượt là:
  A. 33,3% và 66,7%
  B. 23,7% và 76,3%
  C. 66,7% và 33,3%
  D. 53,3% và 46,7%
  
  8. Cho từ từ luồng khí CO đi qua một ống sứ đựng 70,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 nung nóng. Kết thúc phả úng thu được m gam hỗn hợp chất rắn Fe, và 8,96 lít khí CO2 đktc. m có giá trị là:
  A. 56 gam
  B. 64 gam
  C. 83 gam
  D. 84 gam
  9. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H2 thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá trị là:
  A. 2g
  B. 4g
  C. 6g
  D. 8g
  10. Đốt cháy một rượu A thu được 4,4g CO2, 3,6g H2O. CTPT của A là:
  A. CH3OH
  B. C2H5OH
  C. C3H7OH
  D. C3H8OH

   
  Gửi ý kiến