Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

Thông tin thống kê bài giảng

87 lượt học
1.8 lượt / người học
13 giờ 04 phút
25.6 phút / lượt học

Danh sách người học: (40 người)

Tên người học Thời gian học
(phút)
Điểm số
(/10)
Lê Thị Ngọc Ân 1 0
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2 0
Phan Trung Nam 28 3.5
Lưu Thị Nga 15 0
Nguyễn Thị Vân 4 0
Nguyễn Ngọc Nhi 2 0
Nguyễn Ngọc Tuyết 29 3.5
Lê Thị Lan Phương 2 0
Nguyễn Thị Mùng 1 0
Nguyễn Văn Trường 192 0
Nguyễn Trang Nhi 23 10
Nguyển Thị Mức 41 5
Mai Văn Thắng 2 0
Huỳnh Gia Bảo 4 0
trần thị huỳnh như 7 0
Nguyễn Văn Chính 707 6.5
Mai Van Chuyen 1 0
Vũ Văn Bộ 6 0
Nguyễn Xuân Bình 8 0
Phạm Thị Bích Thu 8 1.5
Nguyễn Lê An 3 0
Bùi Thị Hoa 2 0
Nguyễn Thành May 19 6.5
Ngô Đức Viễn 9 0
Nguyễn Kim Hồng 28 8.5
Trương Công Việt 0 0
Huy Thị Thanh Phong 2 0
Võ Luận 73 6.5
Lê Thị Hồng Đào 2 0
Nguyễn Văn Tre 10 3.5
Anh Bui 5 1.5
huynhhungkim 12 1.5
Bùi Quí Bình 7 1.5
Lê Thi Huệ 13 1.5
Nguyễn Văn Hạnh 655 0
Võ Thị Trung Việt 287 1.5
Hồ Thị Dung 1 0
Phạm Minh Triết 1 0
Hồ Thị Nguyệt Ánh 9 1.5
PHẠM THU THỦY 3 0

Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)

Tên mục Số người học Thời gian học
(phút)
Điểm trung bình
(/10)
Adobe_Presenter_Quiz 40 2224 4
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn tại đây.
 
Gửi ý kiến