DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề và đáp án Môn Hóa 10 Olimpic 30/4 năm 2007

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phạm Văn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:32' 10-02-2009
  Dung lượng: 736.0 KB
  Số lượt tải: 394
  Số lượt thích: 0 người
  KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4
  LẦN THỨ XIII TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

  ĐỀ THI MÔN HÓA 10
  Thời gian làm bài 180 phút
  ĐỀ CHÍNH THỨC


  Chú ý: Mỗi câu hỏi thí sinh làm trên 01 tờ giấy riêng biệt

  Câu I :
  I.1 X thuộc chu kỳ 4, Y thuộc chu kỳ 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ii là năng lượng ion hoá thứ i của một nguyên tử. Thực nghiệm cho biết tỉ số Ik+1/ Ik của X và Y như sau:

  
  
  
  
  
  
  
   X

   1,94
   4,31
   1,31
   1,26
   1,30
  
   Y

   2,17
   1,96
   1,35
   6,08
   1,25
  
  
  Lập luận để xác định X và Y.
  I.2 Phân tử CuCl kết tinh dưới dạng lập phương mặt tâm.
  2.1 Hãy biểu diễn ô mạng cơ sở của tinh thể này.
  2.2 Tính số ion Cu+ và Cl- rồi suy ra số phân tử CuCl chứa trong ô mạng cơ sở.
  2.3 Xác định bán kính ion của Cu+.
  Cho dCuCl = 4,316 g/cm3; r Cl-= 1,84Ao; Cu = 63,5; Cl = 35,5. Biết N= 6,023.1023.
  I.3 Urani phân rã phóng xạ thành radi theo chuỗi sau :
  ThPa UThRa
  Viết đầy đủ các phản ứng của chuỗi trên.

  Câu II:
  II.1
  Trong bình chân không dung tích 500cm3 chứa m gam HgO rắn. Đun nóng bình đến 5000C xảy ra phản ứng:
  2HgO(r) ( 2Hg(k) + O2(k)
  Áp suất khi cân bằng là 4 atm
  1.1 Tính KP của phản ứng
  1.2 Tính khối lượng nhỏ nhất của thuỷ ngân oxit cần lấy để tiến hành thí nghiệm này.
  Cho Hg = 200.
  II.2 Đốt cháy etan ( C2H6 ) thu sản phẩm là khí CO2 và H2O ( lỏng ) ở 25°C.
  2.1 Viết phương trình nhiệt hoá học của phản ứng xảy ra. Hãy xác định nhiệt hình thành etan và năng lượng liên kết C=O. Biết khi đốt cháy 1 mol etan toả ra lượng nhiệt là 1560,5KJ. Và :
  ∆Hht ( KJ.mol-1)
  
  Liên kết
  Năng lượng liên kết ( KJ.mol-1 )
  
  CO2
  -393,5
  
  C–C
  347
  
  H2O (l)
  -285,8
  
  H–C
  413
  
  O2
  0
  
  H–O
  464
  
  O=O
  495
  
  
  
   2.2 Phản ứng có ∆G° = -1467,5 ( KJ.mol-1). Hãy tính độ biến thiên entropi của phản ứng đã cho theo đơn vị J.mol-1.K-1.
  Câu III:
  III.1 Thêm 1 ml dung dịch 0,10 M vào 1ml dung dịch 0,01 M và 1M. Có màu đỏ của phức hay không? Biết rằng màu chỉ xuất hiện khi và dung dịch được axit hóa đủ để sự tạo phức hidroxo của Fe (III) xảy ra không đáng kể. Cho; (là hằng số bền).
  III.2 Đánh giá thành phần cân bằng trong hỗn hợp gồm 1,0.10-3 M; 1,0 M và Cu bột. Cho ;; 
  (ở 250C)

  Câu IV:
  IV.1 Biết thế oxi hóa khử tiêu chuẩn:
  E0 Cu2+/Cu+ = +0,16 V E0 Fe3+/Fe2+ = +0,77 V E0 Ag+/Ag = +0,8 V
  E0 Cu+/Cu = +0,52 V E0 Fe2+/Fe = -0,44 V E0 I2/2I- = +0,54 V
  Hãy cho biết hiện tượng gì xảy ra trong các trường hợp sau:
  1.1 Cho bột sắt vào dung dịch sắt (III) sunfat
  1.2 Cho bột đồng vào dung dịch đồng (II) sunfat
  1.3 Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (II) nitrat
  1.4 Cho dung dịch sắt (III) nitrat vào dung dịch kali iotua
  IV.2 Hoà tan 7,82 gam XNO3 vào nước thu được dung dịch A. Điện phân dung dịch A với điện cực trơ
  - Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được kim loại tại catot và 0
  Avatar

  nhìn tiêu đề giống đề thi violympic môn hóa Lỡ lời

  Avatar

  ĐVT xin chào chủ nhà.

  Avatar

  Ghé thăm gia chủ!

   
  Gửi ý kiến