Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

Các thành viên đã tải về

No_avatar
Đào Đặng Ngọc Châu
tải lúc 06:06 26/12/2017
No_avatar
Nguyễn Văn Bắc
tải lúc 21:13 24/12/2017
No_avatar
Nguyễn Hương Giang
tải lúc 20:59 20/11/2017
Avatar
Vũ Khánh Hạ
tải lúc 21:12 22/10/2017
No_avatarf
Nguyễn Huệ
tải lúc 16:43 22/10/2017
No_avatar
Nguyễn Chí Phương
tải lúc 10:58 09/10/2017
Avatar
Dương Quang Trúc
tải lúc 07:42 06/09/2017
Avatar
Hồ Hữu Phước
tải lúc 20:07 26/04/2017
No_avatar
Đỗ Đức Huy
tải lúc 13:40 24/04/2017
No_avatar
Đỗ Văn Mãi
tải lúc 07:16 13/04/2017
No_avatarf
Trần Hoàng Thanh
tải lúc 10:54 29/03/2017
Avatar
Nguyễn Danh Huân
tải lúc 19:20 27/03/2017
No_avatar
Họ Tên
tải lúc 11:35 14/03/2017
No_avatar
Họ Tên
tải lúc 13:30 27/02/2017
No_avatar
Đoàn Nhật Tín
tải lúc 22:11 23/02/2017
Avatar
Đoàn Trung Hiếu
tải lúc 21:06 09/01/2017
No_avatarf
Phạm Trúc Huỳnh Khôi
tải lúc 18:27 08/01/2017
Avatar
Nguyễn Đức Thuận
tải lúc 05:55 06/01/2017
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓