Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

Trắc nghiệm tin 8 học kì I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 06-12-2017
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI ÔN TẬP TIN HỌC 8 – HK1

Câu 1. Để chia lấy phần dư, ta dùng phép toán
A) div
B) mod
C) :
D) /
Câu 2. Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng khi viết chương trình để giải bài toán dưới đây:
Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên không lớn hơn 100 được nhập vào từ bàn phím).
A) Var S: Read, a, h: Byte;
B) Var S: Real; a, h: Byte;
C) Var S: Read; a, h: Byte;
D) Var S: Real, a, h: Byte;
Câu 3. Kết quả của chương trình sau đây là:
Begin
Writeln(`Chao cac ban`);
Readln;
End.
A)) Writeln(`Chao cac ban`);
B) ‘Chao cac ban’
C) Writeln(`Chao cac ban`)
D) Chao cac ban
Câu 4. Câu lệnh điều kiện dạng đủ là:
A) If <điềukiện> ; then else ;
B) If <điềukiện> then else ;
C) If <điềukiện> then ; else ;
D) If <điềukiện> then else
Câu 5. Để bao bọc các biểu thức, trong pascal sử dụng cặp dấu ngoặc nào?
A) ( ) ngoặc đơn
B) [ ] ngoặc vuông
C) { } ngoặc nhọn
D) " " ngoặc kép (nháy kép)
Câu 6. Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal
A) abc_123
B) _123abc
C) abc123_
D) 123_abc Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:
a:=3; b:=2; c:=0;
if a <= b then c:=a+b;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của c là bao nhiêu?
A) Không xác định
B) 6
C) 5
D) 0
Câu 8. Để thực hiện gán giá trị 10 cho biến X . Phép gán nào sau đây là đúng
A) X :=10;
B) X =: 10;
C) X : = 10;
D) X =10; Câu 9. Cho biết kết quả trả về của biểu thức sau: (20 mod 2) div 3 + (13 div 4)
A) 1
B) Kết quả khác
C) 4
D) 3
Câu 10. Giả sử P được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, phép gán nào sau đây hợp lệ ?
A) P := ‘4,2’
B) P := 4.2
C) P := 4,2
D) P := ‘4.2’
Câu 11. Câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng
A) if x > 5 then a := b else m := n;
B) if x > 5 then a = b else m := n;
C) if x > 5 then a := b; else m := n;
D) if x > 5 then a = b else m = n;
Câu 12. Trong Pascal, ký hiệu / là phép toán
A) Cộng
B) Nhân
C) Trừ
D) Chia
Câu 13. Chọn phát biểu đúng về chương trình Pascal sau đây:
Begin
End.
A) Chương trình chạy, kết quả khi chạy là trên màn hình có các chữ: Begin end.
B) Chương trình có lỗi nên không chạy
C) Chương trình chạy nhưng không làm gì cả
D) Đây không phải là chương trình Pascal vì thiếu phần mở đầu
Câu 14. Cho đoạn chương trình sau:
a:=3; b:=5; c=7;
if a+b > 8 then
c:=a+b
else
c:=a-b;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của c là bao nhiêu?
 
Gửi ý kiến