DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Môt so de thi hsg cac tinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Gia Thịnh
  Ngày gửi: 12h:17' 10-10-2008
  Dung lượng: 103.5 KB
  Số lượt tải: 816
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI HÓA VO CƠ HỌC SINH GIỎI TỈNH AN GIANG NGAY 1
  
   Trường học
   Học sinh giỏi tỉnh An Giang
  
   Lớp học
   12
  
   Năm học
   2006
  
   Môn thi
   Hóa học
  
   Thời gian
   180 phút
  
   Thang điểm
   10
  
  
  Câu 1: (5đ).
  1. Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử thuộc, gồm 3 nguyên tố phi kim, tỉ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số prôton trong A là 42 và trong anion Y- chứa hai nguyên tố cùng chu kì và thuộc 2 phân nhóm chính liên tiếp .
  a/ Viết công thức phân tử và gọi tên A
  b/ Viết công thức electron và công thức cấu tạo của A
  2. Một dung dịch có chứa ion Ca2+ và Ba2+ ở cùng nồng độ 0.01 M. Thêm axit để được pH = 4.0. ở pH này nếu ta thêm dung dịch K2Cr04 với nồng độ là 0.1 M có kết tủa xuất hiện không ? Kết luận cho pT CaCr04 = 0.2; pT BaCrO4 = 9.9 H2CrO4 có pK1 = 1.0 và pK2 = 6.5
  Câu 2: (5đ)
  1. Tính pH và độ điện li của dung dịch NaCN 0.1 M (dd A) cho pKa HCN = 9.35
  2. Độ địên li thay đổi thế nào khi :
  a. Có mặt NaOH 0.005M
  b. Có mặt HCl 0.002 M
  c. Có mặt NaHS04 0.01 M biết pk HS04- = 2
  Câu 3: (5đ)
  1. Một dung dịch có chứa 4 ion của 2 muối vô cơ trong có ion S042- khi tác dụng vìư đủ với dd BA(OH)2 đun nóng cho khí X, kết tủa Y và dung dịch Z. dd Z sau khi axit hóa tan bằng HNO3 tạo với AgNO3 kết tủa trắng hóa đen ngoài ánh sáng. Kết tủa Y đem nung được a g chất rắn T. Gía trị của A thay đổi tùy theo lượng Ba(OH)2 đem dùng: nếu vừa đủ ,a cực đại, nếu lấy dư a giảm đến cực tiểu. Khi lấy chất rắn T với giá trị cực đại a=7.204 gam thấy T chỉ phản ứng hết với 60 ml dd HCl 1.2 M, còn lại 5.98 gam chất rắn. Hãy lập luận để xác định các ion có trong dung dịch.
  2. Trình bày phương pháp phân biệt 3 dung dịch sau bị mất nhãn: dung dịch NaHS04 0.1 M (dd A), dung dịch H2S04 0.1 M (dd B) và dung dich hỗn hợp H2S04 0.1 M và HCl 0.1 M (dd C). Chỉ được dùng quỳ tím và dung dịch NaOH 0.1 M. Tính số mol các chất trong các dung dịch.
  Câu 4: (5đ)
  Một hỗn hợp gồm kẽm và sắt. Thực hiện 2 thí nghiệm sau :
  TN1: Lấy 3.07 gam hỗn hợp cho vào 200 ml dung dịch HCl, phản ứng xong, cô cạn thu được 5.91 gam chất rắn.
  TN2: Lấy 3.07 gam hỗn hợp cho vào 300 ml dung dịc HCl ( dung dich HCl như trên ), phản ứng xong, cô cạn thu được 6.62 gam chất rắn.
  1) Tính thể tích khí H2 sinh ra ở TN1 (đktc) và nồng độ mol dd HCl
  2) Tính % theo khối lượng hõn hợp 2 kim loại.
  ĐỀ THI HÓA HỮU CƠ HỌC SINH GIỎI TỈNH AN GIANG NGAY 2
  
   Trường học
   Học sinh giỏi tỉnh An Giang
  
   Lớp học
   12
  
   Năm học
   2006
  
   Môn thi
   Hóa học
  
   Thời gian
   180 phút
  
   Thang điểm
   10
  
  
  Câu 1: (5đ)
  1. Viết các phương trình phản ứng kèm theo điều kiện thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau, chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cất tạo thu gọn.
  - C2H2 -> A -> C2H5OH -> C2H4O -> C2H3O2NH4
  - C2H2 -> B -> C2H4O2 -> C2H5OOCCH3 -> C -> CH4
  - C2H2 -> C2H3Cl -> B -> D -> CH2=CHOC2H5
  - C2H2 -> C2H4Cl -> B -> C2H4O2 -> CH2=CHOOCCH3 -> PVA
  2. Các chất A, B, C có cùng CTPT C4H9O2N. Biết A tác dụng với cả HCl và Na2O. B tác dụng với hidro mới sinh tạo ra B` ; B` tác dụng với HCl tạo ra B ; B tác dụg NaOH tạo lại B ; C tác dung với NaOH tạo ra muối và NH3. Cho biết A, B, C ứng vói đồng phân chức nào ? Viết các phương trình phản ứng đã dùng .
  Câu 2: (5đ)
  1. Có 3 hợp chất
   
  Gửi ý kiến