DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Phương pháp giải BT về độ tan và hiđrat (gọn, hay)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hành (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:29' 07-02-2009
  Dung lượng: 111.0 KB
  Số lượt tải: 1795
  Số lượt thích: 0 người
  TOÁN VỀ ĐỘ TAN VÀ TINH THỂ HYĐRAT

  I- KIẾN THỨC CƠ BẢN:

  1)Công thức toán:
   ( gam/ 100g H2O)
   ( C% là nồng độ % của dung dịch bão hòa)
   ( C% là nồng độ % của dung dịch bão hòa)
  2) Bài toán xác định lượng kết tinh.

  * Khi làm lạnh một dung dịch bão hòa chất tan rắn thì độ tan thường giảm xuống, vì vậy có một phần chất rắn không tan bị tách ra ( gọi là phần kết tinh):
  + Nếu chất kết tinh không ngậm nước thì lương nước trong hai dung dịch bão hòa bằng nhau.
  + Nếu chất rắn kết tinh có ngậm nước thì lượng nước trong dung dịch sau ít hơn trong dung dịch ban đầu:
  
  * Các bước giải toán:
  TH1: chất kết tinh không ngậm nước
  TH 2: chất kết tinh ngậm nước
  
  B1: Xác định và có trong ddbh ở t0 cao.
  B2: Xác định có trong ddbh ở t0 thấp ( lượng nước không đổi)
  
  B3: Xác định lượng chất kết tinh:
  

  B1: Xác định và có trong ddbh ở t0 cao.
  B2: Đặt số mol của hiđrat bị kết tinh là a (mol)
  ( 
  B3: Lập phương trình biểu diễn độ tan của dung dịch sau ( theo ẩn a)
  
  B4: Giải phương trình và kết luận.

  
  * Phương pháp giải thông minh:

  Có thể giải được các bài toán xác định dượng kết tinh bằng phương pháp đường chéo. Muốn làm được điều này chúng ta phải đặt giả thiết ngược.
  Rắn (KT) m1 C% = x 
  z %
  ddbh sau m2 C% = y 
  Suy ra ta có : 
  Nếu biết khối lượng dung dịch ban đầu thì ta hoàn toàn tính được khối lượng chất rắn kết tinh ( dù chất này có ngậm nước hay không ngậm nước)
  Chú ý:
  Muốn xác định kết tủa (của chất ít tan) có tồn tại hay không thì cần xét nồng độ của dung dịch thu được đã đến nồng độ bão hòa hay chưa. Nếu chưa thì kết tủa không tồn tại, ngược lại thì kết tủa tồn tại.
  II- BÀI TẬP ÁP DỤNG:
  1) Làm lạnh 600g ddbh NaCl từ 900C ( 100C thì có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra. Biết độ tan của NaCl ở 900C và 100C lần lượt là : 50gam ; 35 gam.
  Hướng dẫn :
  * Ở 900C có T = 50 gam nên ta có : 100gam H2O + 50g NaCl ( 150g ddbh
  ? ? 600g
  ( ( ( không đổi)
  * Ở 100C có T = 35 g nên ta có : 100 gam H2O hoà tan được 35 g NaCl
  400g ( ?
  ( 
  Khối lượng NaCl kết tinh : 200 – 140 = 60 gam
  2) Độ tan của CuSO4 ở 850C và 120C lần lượt là 87,7g và 35,5g . Khi làm lạnh 1887 gam dung dịch bão hoà CuSO4 từ 800C ( 120C thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch.
  Hướng dẫn : Lưu ý vì chất kết tinh ngậm nước nên lượng nước trong dung dịch thay đổi
  Ở 850C , 87,7 gam ( 187,7 gam ddbh có 87,7 gam CuSO4 + 100g H2O
  1887g ---------------( 887gam CuSO4 + 1000g H2O
  Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra
  ( khối lượng H2O tách ra : 90x (g)
  Khối lượng CuSO4 tách ra : 160x( gam)
  Ở 120C, 35,5 nên ta có phương trình : giải ra x = 4,08 mol
  Khối lượng CuSO4 .5H2O kết tinh : 250 ( 4,08 =1020 gam

  3) Cho 0,2 mol CuO tan hoàn toàn trong H2SO4 20% đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch đến 100C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4. 5H2O đã tách ra khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 14,4 gam/100g H2O. ( ĐS: 30,7 gam )
  Hướng dẫn :
  CuO + H2SO4 ( CuSO4 + H2O
  0,2 0,2 0,2 0,2 ( mol)
  Khối lượng ddH2SO4 : = 98g
  Khối lượng CuSO4 tạo ra : 0,2( 160 = 32 gam
  Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra ( mdd (sau pư ) = (0,2( 80) + 98 – 250x ( gam)
  Avatar
  Chào Thầy Chiến! xin góp một số tài liệu do tôi viết vào BLOG của thầy. Chúc Thầy một năm học mới nhiều niềm vui và thành đạt. Chúc blog Hóa học của thầy ngày càng phát triển.
  Avatar

  Chào thầy Chiến !

  Xin được trao đổi logo liên kết blog với trang của thầy. Nếu thầy đồng ý sau đây là code liên kết của blog sinh học :

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="180" height="75">
    <param name="movie" value="http://d.violet.vn/uploads/resources/212/0.blgo1.swf" />
    <param name="quality" value="high" />
       <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/212/0.blgo1.swf"
        quality="high"
        type="application/x-shockwave-flash"
        width="180"
        height="75"
        pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
  </object>

  Xin cảm ơn thầy trước !

  Avatar
  Cám ơn thầy Nguyễn Đình Hành đã chia sẻ và đóng góp tư liệu hay vào blog Hóa Học
   
  Gửi ý kiến