DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: lê thị ánh thi
  Người gửi: Lê Thị Ánh Thi
  Ngày gửi: 07h:41' 19-10-2009
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 360
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ:
  Câu 1: Khối lượng mol là gì? Tính khối lượng của 1 mol phân tử CO2

  Câu 2: Ở đktc, 1mol chất khí bất kì có thể tích là bao nhiêu lít? Hãy tính thể tích ở (đktc) của 0,5 mol H2
  Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
  Đáp án Câu 1:
  Khối lượng của 1 mol CO2 là:
  1 x 44 = 44 (g)
  Thể tích của 1 mol H2 ở (đktc) là 22,4 lit.
  Vậy thể tích của 0,5 mol H2 ở (đktc) là:
  0,5 x 22,4 = 11,2 (l)
  Đáp án Câu 2:
  Ở đktc, 1mol chất khí bất kì có thể tích là 22,4 lít.













  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  Em hãy cho biết :
  0,25 mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu gam. Biết khối lượng mol của CO2 là 44 (g)

  Giải
  Thí dụ 1
  0,25 x 44 = 11 ( g )
  Vậy 0,25 mol CO2 có khối lượng là :
  1 mol CO2 có khối lượng là 44 gam.















  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  Em hãy cho biết :
  0,1 mol NaOH có khối lượng là bao nhiêu gam. Biết khối lượng mol của NaOH là 40 (g)

  Giải

  Thí dụ 2
  1 mol NaOH có khối lượng là 40 gam.
  Vậy 0,1 mol NaOH có khối lượng là :
  0,1 x 40 = 4 ( g )
















  I/Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  0,25 mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu gam. Biết khối lượng mol của CO2 là 44 (g) .
  khối lượng CO2 : 0,25 x 44 = 11 (g )
  0,1 mol NaOH có khối lượng là bao nhiêu gam. Biết khối lượng mol của NaOH 40 (g) .
  khối lượng NaOH : 0,1 x 40 = 4 ( g )
  0,5 mol O2 có khối lượng là bao nhiêu gam. Biết khối lượng mol của O2 là 32 (g).
  khối lượng O2: 0,5 x 32 = 16 ( g )















  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  Khối lượng = số mol x khốilượng mol
  Nếu đặt n là số mol chất, M là khối lượng mol chất và
  m là khối lượng chất ,em hãy rút ra công thức chuyển đổi.
















  I/Chuyểnđổigiữalượngchất và khối lượngchất như thế nào ?
  m = n x M (g)
  Rút ra :
  m : Khối lượng chất
  n : Số mol
  M : Khối lượng mol chất



  Trong đó















  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  m = n x M (g)
  Rút ra :
  Bài tập áp dụng
  Em hãy cho biết :
  Bài tập 1: 32 g Cu có số mol là bao nhiêu ?
  Đáp án
  Số mol Cu là :
















  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  m = n x M (g)
  Rút ra :
  Bài tập áp dụng
  Bài tập 2: Khối lượng mol của hợp chất A, biết rằng 0,125 mol chất này có khối lượng là 12,25 g.
  Đáp án
  Khối lượng mol chất A là :
















  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  II/ Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào ?
  PHIẾU HỌC TẬP
  Câu 1/ 0,25 mol CO2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít ?
  Câu 2/ 2 mol O2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít ?
  Câu 3/ Từ 2 bài tập trên, em hãy cho biết: Muốn tìm thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn,khi biết số mol ,ta làm thế nào ?
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  PHIẾU HỌC TẬP
  Câu 1/ 0,25 mol CO2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít ?
  Câu 2/ 2 mol O2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít ?
  Câu 3/ Từ 2 bài tập trên, em hãy cho biết: Muốn tìm thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn, khi biết số mol, ta làm thế nào ?
  PHIẾU HỌC TẬP
  1/ 0,25 mol CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) có thể tích là bao nhiêu lít ?
  Giải :
  1 mol CO2 ở đktc có thể tích là 22,4 lít.
  Vậy 0,25 mol CO2 ở đktc có thể tích là :
  0,25 x 22,4 = 5,6 ( l )
  2/ 2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) có thể tích là bao nhiêu lít ?
  Giải :
  1 mol O2 ở đktc có thể tích là 22,4 lít.
  Vậy 2 mol O2 ở đktc có thể tích là :
  2 x 22,4 = 44,8 ( l )
  3/ Từ 2 bài tập trên ta biết : Muốn tìm thể tích chất khí ở đktc, khi biết số mol, ta lấy số mol x 22,4















  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  II/ Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào ?
  V = 22,4 x n ( l )
  Rút ra :
  Trong đó :
  V : Thể tích chất khí (đktc)













  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  II/ Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào ?Slide 16
  V = 22,4 x n ( l )
  Rút ra :
  Bài tập áp dụng
  Bài tập1 :0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu ?
  Đáp án

















  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  II/ Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào ?
  V = 22,4 x n ( l )
  Rút ra :
  Bài tập áp dụng
  Bài tập 2 :1,12 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn có số mol là bao nhiêu ?
  Đáp án


















  I/ Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào ?
  m = n x M (g)
  Rút ra :












  II/ Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào ?
  V = 22,4 x n ( l )
  Rút ra :
  BÀI TẬP
  Hãy điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng sau :


  BÀI TẬP
  Hãy điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng sau :


  2
  0,5
  0,4
  8
  4,48
  44,8
  Bài vừa học :
  -Nhớ , hiểu và vận dụng các công thức vừa học vào bài tập.
  -Học bài và làm bài tập3,4,5 SGK trang 67
  Bài sắp học : Luyện tập : Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
  -Các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
  - Chuẩn bị các bài tập SGK trang 67
  Thực hiện 11 năm 2008
  BÀI TẬP:
  Câu 1: Kết luận nào đúng?
  Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:
  a. Chúng có cùng số mol chất
  b. Chúng có cùng khối lượng
  c. Chúng có cùng số phân tử
  d. Không thể kết luận được điều gì cả
  a. Chúng có cùng số mol chất
  c. Chúng có cùng số phân tử
  Câu 2: Câu nào diễn tả đúng?
  Thể tích mol chất khí phụ thuộc vào:
  a. Nhiệt độ của chất khí
  b. Khối lượng mol của chất khí
  c. Bản chất của chất khí
  d. Áp suất của chất khí
  a. Nhiệt độ của chất khí
  d. Áp suất của chất khí
  Câu 3: Chọn ý câu trả lời đúng nhất:
  Số mol của 28g Fe là:
  a. 0,2 mol b. 0,4 mol
  c. 0,3 mol d. 0,5 mol
  d. 0,5 mol
   
  Gửi ý kiến