DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Bài 16. Phương trình hoá học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thiện Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:13' 14-10-2009
  Dung lượng: 4.8 MB
  Số lượt tải: 314
  Số lượt thích: 0 người
  Tröôøng THCS Ñöùc Phuù

  CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
  2006 - 2007
  Người thiết kế: Mai Thiện Chánh
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  Nêu công thức hóa học của hydrô, ôxy và nước .
  H2 ,
  O2 ,
  H2O
  Phương trình chữ của phản ứng hóa học giữa khí hiđrô và khí Oxi tạo ra nước
  Khí hiđrô + Khí Oxi Nước
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  Thay tên các chất bằng công thức hóa học để được sơ đồ của phản ứng:
  Khí ôxy
  H2
  O2
  H2O
  Nước
  Khí hiđrô
  +
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  H2 + O2
  H2O
  ? Dựa vào số nguyên tử có ở 2 đĩa cân, em hãy cho biết cân sẽ lệch về bên nào?
  H2 + O2
  H2O
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  ? Vì sao bên trái nặng hơn bên phải?
  Do số nguyên tử O bên trái nhiều hơn bên phải.
  ? Như vậy không đúng với định luật bảo toàn khối lượng. Vì sao ?
  Trong một phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế bằng nhau.
  H2 + O2
  H2O
  2
  ? Phải làm thế nào để số nguyên tử 0 ở hai vế bằng nhau.
  Thêm bên phải một phân tử nước H2O
  H2 + O2
  H2O
  2
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  ? Dựa vào số nguyên tử ở 2 đĩa cân, cân sẽ lệch về phía nào?
  2 H2O
  H2 + O2
  Nhận xét hình sau khi thêm một phân tử H2O ? Giải thích.
  Bên phải nặng hơn bên trái do số nguyên tử H nhiều hơn.
  H2 + O2
  H2O
  2
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  2 H2O
  H2 + O2
  2
  ? Làm thế nào để cân bằng 2 vế ?
  Bên trái cần có 4 nguyên tử H. Thêm 2 nguyên tử H tức 1 phân tử H2
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  H2 + O2
  H2O
  2
  2
  ? Em có nhận xét gì về số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 đĩa cân.
  2 H2 + O2
  2 H2O
  2H2
  O2
  2H2O
  +
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn, phản ứng hóa học.
  Ví dụ: 2 H2 + O2 ? 2 H2O
  ? Phương trình hóa học biểu diễn gì?
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  1- Phương trình hóa học
  ? Không phải cứ viết được thành phương trình vì số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 bên bằng nhau thì biểu diễn được một phản ứng hóa học.
  2NaOH + K2SO4 2KOH + Na2SO4
  3S + 2H2O 2H2S + SO2
  Ví dụ:
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  Nhu v?y vi?c l?p phuong trình hóa h?c du?c ti?n hành theo các bước sau:
  Nhôm tác dụng với Ôxi tạo ra nhôm Ôxít Al2O3. Hãy lập phương trình hóa học.
  Ví dụ:
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  +
  Al
  O2
  Al2O3
  Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng
  Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
  2
  4
  3
  +
  Al
  O2
  Al2O3
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  Bước 3: Viết phương trình hóa học
  +
  Al
  O2
  Al2O3
  2
  3
  4
  ? 6O 3 O2
  ? Không viết 4 Al
  Lưu ý:
  Qua việc thành lập phương trình hóa học ? hình thành các bước. Có bao nhiêu bước ? Nêu nội dung từng bước ?
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  Bước 1 :
  Viết sơ đồ phản ứng gồm công thức hóa học chất tham gia và sản phẩm.
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  Bước 2
  Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức.
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  Bước 3
  Viết thành phương trình hóa học thay dấu ( ) bằng dấu ( )

  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  3- Áp dụng:
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  Nhôm tác dụng với Clo tạo ra nhôm Clorua (AlCl3). Hãy lập phương trình hóa học.
  Bài 1:
  Nhôm
  tác dụng với
  Clo
  tạo ra
  nhôm Clorua
  Al
  Cl2
  AlCl3
  +
  2
  3
  2
  Na2CO3
  Ca(OH)2
  CaCO3
  +
  Bài 2 :
  Cho sơ đồ phản ứng
  NaOH
  +
  Hãy lập phương trình hóa học
  ?
  3- Áp dụng:
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  2
  Lưu ý:
  Khi cân bằng số nguyên tử hay nhóm nguyên tử không được thay đổi chỉ số trong các công thức.
  3- Áp dụng:
  I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  2- Các bước lập phương trình hóa học
  1- Phương trình hóa học
  Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai:
  A. Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử biến đổi theo
  B.Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở 2 bên đều bằng nhau
  C. Dựa vào dấu hiệu có sự thay đổi về trạng thái của các chất để nhận biết có phản ứng xảy ra
  D. Để lập phương trình hóa học đầu tiên ta phải cân bằng số nguyên tử của các chất
  Đ
  S
  Đ
  S
  Đ
  S
  Đ
  S
  Cho sơ đồ phản ứng
  Hãy lập phương trình hóa học
  CuSO4
  NaOH
  Cu(OH)2
  +
  +
  2
  Na2SO4
  CuSO4
  NaOH
  Cu(OH)2
  +
  +
  Na2SO4
  Đáp án:
  Cho sơ đồ phản ứng sau:
  Fe(OH)y + H2SO4 ----> Fex(SO4)y + H2O
  x = 1 ; y = 2
  x = 2 ; y = 3
  x = 3 ; y = 1
  Tất cả đều sai
  A
  B
  C
  D
  Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để được phương trình hóa học trên ( biết x y )
  Cho sơ đồ phản ứng sau:
  Al(OH)y + H2SO4 ----> Alx(SO4)y + H2O
  Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để được phương trình hóa học trên ( biết x y )
  x = 2 ; y = 1
  x = 3 ; y = 4
  x = 2 ; y = 3
  A
  B
  C
  D
  x = 4 ; y = 3
  Làm bài tập 2a, 3a, trang 57- 58
  Bài 2a: Ta có sơ đồ phản ứng sau: Na + O2 ----> Na2O
  Ta cân bằng số nguyên tử O trước, sau đó mới cân bằng số nguyên tử Na.
  Bài 3a: Ta có sơ đồ phản ứng sau: HgO ----> Hg + O2
  Ta cân bằng số nguyên tử O trước, sau đó mới cân bằng số nguyên tử Hg.
  CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
  CÙNG
  CÁC EM HỌC SINH
  3
  4
  3
  4
  Rất tiếc
  Coâ nuoâi daïy treû
  Moïi chi tieàt: 0983.821329
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓