DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  3 ĐỀ HÓA - ÔN ĐH 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:45' 01-07-2012
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 625
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
  ĐỀ THI KHÁO SÁT ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2011-2012
  MÔN Hoá 12 - Ban A, B
  Thời gian làm bài: phút;
  (50 câu trắc nghiệm)

  
  
  Mã đề thi 109
  
  Họ, tên thí sinh:..........................................................................
  Số báo danh:...............................................................................

  Câu 1: hỗn hợp có 0,36(gam) Mg và 2,8(gam) Fe cho vào 250 ml dung dịch CuCl2, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B1 và 3,84(g) chất rắn B2, Cho B1 tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 1,4(gam) 2 oxit. tính CM của CuCl2
  A. 0,15M B. 0,05M C. 0,1M D. 0,5M
  Câu 2: Phương pháp nào sau đây điều chế được Al từ Al2O3
  A. Đp dung dịch B. Điện phân nóng chảy
  C. Nhiệt luyện D. Thuỷ luyện
  Câu 3: Cho sơ đồ sau: alanin X1 X2 X3 . Hãy cho biết trong sơ đồ trên có bao nhiêu chất có khả năng làm đổi màu quỳ tím?
  A. 0 B. 3 C. 2 D. 1
  Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon A cho 0,5 mol CO2. Mặt khác 0,1 mol A phản ứmg vừa đủ với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Công thức phân tử của A?
  A. C5H8 B. C5H10 C. C3H4 D. C4H6
  Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon trong bình kín bằng một lượng vừa đủ oxi ở 1200C. Sau phản ứng ở nhiệt độ đó áp suất bình không thay đổi. Hiđrocacbon trên có đặc điểm.
  A. Chỉ có số H = 4 B. Chỉ có thể là anken C. Chỉ có thể là ankan D. Chỉ có số C = 3.
  Câu 6: Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau?
  2H2O2 2H2O + O2 (1) HgO Hg + O2 (2)
  Cl2 + KOH KCl + KClO + H2O (3) KClO3 KCl + O2 (4)
  NO2 + H2O HNO3 + NO (5)
  FeS + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O (6)
  Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng tự oxi hoá - khử ?
  A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
  Câu 7: Chỉ có dung dịch nứơc Brôm và các dụng cụ thí nghiệm có thể phân biệt được mấy chất trong số các dung dịch sau: Benzen, C2H6; C2H4; C2H2, phenol, đựng trong các ống nghiệm riêng biệt.
  A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
  Câu 8: Cho sơ đồ sau: C4H10 X1 X2 X3 X4 CH3COOH
  Biết rằng X1, X2, X3, X4 có cùng số nguyên tử cacbon và đốt cháy thu được CO2 và H2O. Vậy X1 ; X2 ; X3 ; X4 là :
  A. CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH3-CH2OH ; CH3CH=O
  B. CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH2=CH-OH ; CH3-CH2OH
  C. CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH3-CH2Cl ; CH3CH2OH
  D. CH2=CH2 ; CH3-CH3 ; CH3-CH=O ; CH3CH2OH
  Câu 9: Trong ba kim loại kiềm thổ Mg, Ca, Ba chỉ có Mg không phản ứng với H2O ở điều kiện thường là do nguyên nhân nào?
  A. Mg kém hoạt động hơn Ca và Ba
  B. MgO không tan trong H2O
  C. Tính bazơ của Mg(OH)2 kém hơn Ca(OH)2 và Ba(OH)2
  D. Mg(OH)2 không tan trong H2O còn Ca(OH)2 tan được
  Câu 10: Cho a mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH thu được dung dịch A . Cho BaCl2 dư vào dung dịch A thu được m(g) kết tủa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch A thu được m1(g) kết tủa ( m m1). Tỉ số T = b/a có giá trị đúng là?
  A. T 2 B. 00 D. 1Câu 11: Nung một lượng muối Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại ,thấy khối lượng giảm đi 5,4gam. Khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn vào 100ml H2O thu được dung dịch X (thể tích coi như không đổi). Nồng độ mol/l của dd X là:
  A. 0,5mol/l B
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓