Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

đê kt 1 tiêt hoa 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Kim Anh
Ngày gửi: 19h:59' 15-08-2012
Dung lượng: 111.0 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 8 Ngày soạn: 30 / 9 / 2011
Tiết: 16 Ngày kiểm tra: 8/10/2011
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 8 - LẦN 1
I) MỤC TIÊU
1) Kiến thức:
- Đánh giá sự hiểu biết của HS về chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, phân tử và hóa trị.
- Vận dụng kiến thức giải các bài tập liên quan.
2) Kĩ năng.
- Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
- Viết KHHH, tính nguyên tử khối, phân tử khối.
3) Thái độ.
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
- Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.
II) HÌNH THỨC KIỂM TRA
Kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan(30%) và tự luận(70%)
III) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận biết
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chất

-Tách được chất ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lý

Số câu hỏi

1


1

Số điễm

1đ


1đ
(10%)


2.Nguyên tử

Khái niệm nguyên tử
Xác định được số đơn vị ĐTHN, số p, số e, số lớp e, số e lớp ngoài cùngSố câu hỏi
1

1

2

Số điễm
1,25đ

1đ

2,25đ
(22,5%)

3.Nguyên Số điễm tố hóa học
KHHH, đọc tên nguyên tố khi biết KHHH và ngược lại.

Số câu hỏi

1


1

Số điễm

2đ


2đ
(20%)

4. Hóa trị

- Viết CTHH của đơn chất
- Lập CTHH của hợp chất dựa vào hóa trị

- Xác định công thức đúng, sai.Số câu hỏi1
12

Số điễm2đ
0.25đ2,25đ
(22,2%)

5.Đơn chất, hợp chất, phân tử


- PTK của 1 số chất.

- Phân biệt 1 chất theo thành phần nguyên tố.
- Đơn chất, hợp chất, phân tử khốiSố câu hỏi


1

1
1


3

Số điểm


O,25đ

O,25đ
2đ


2,5đ
(25%)

3. Tồng hợp các nội dung trên.


Số câu hỏi


Số điểm


Tổng số câu
Tổng số điểm
1
1,25đ
(12,5%)2

(30%)2
1,25đ
(12,5%)
1

(20%)
2
0,5đ
(5%)
1

(20%)
IV) ĐỀ KIỂM TRA

Trường TH & THCS R’Tieng KIỂM TRA 1 TIẾT(Số 1)
ĐiểmHọ và tên:......................... MÔN:HOÁ 8
Lớp:........ Thời gian làm bài: 45 phútI/ Trắc nghiệm khách quan : (3 điểm)
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và……………………………….Nguyên tử gồm …………………..mang điện tích dương và………........tạo bởi 1 hay nhiều…………..mang điện tích ……………..
Câu 2: Cho biết sơ đồ nguyên tử natri:
Tên nguyên tử
Số p trong hạt nhân
Số e trong nguyên tử
Số lớp e
Số e lớp ngoài cùng

NatriHãy hoàn chỉnh bảng sau:

Khoanh tròn trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 3: Phân tử khối của CaCO3 là :
(Biết Ca = 40, C=12, O=16 )
A. 100 C . 68
B. 75 D. 80
Câu 4: Trong các công thức sau, công thức nào viết đúng
A. NaO B.
 
Gửi ý kiến