Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

đê kt 1 tiêt hoa 8 ki 1-l2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Kim Anh
Ngày gửi: 20h:00' 15-08-2012
Dung lượng: 104.0 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 13 Ngày soạn: 2 / 11 / 2011
Tiết: 25 Ngày kiểm tra:

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 8 - LẦN 2
I) MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về sự biến đổi chất, phản ứng hóa học (định nghĩa, bản chất, điều kiện xảy ra và dấu hiệu nhận biết)
- Định luật bảo toàn khối lượng (giải thích và áp dụng)
- Phương trình hóa học (biểu diễn phản ứng hóa học, ý nghĩa)
2. Kỹ năng :
- Phân biệt hiện tượng hóa học
- Lập phương trình hóa họckhi biết các chất phản ứng và sản phẩm.
3. Thái độ:
( Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, tự giác, độc lập suy nghĩ của học sinh
( Qua tiết kiểm tra phân loại được 3 đối tượng học sinh, để giáo viên có kế hoạch giảng dạy thích hợp.

II) HÌNH THỨC KIỂM TRA
Kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan(30%) và tự luận(70%)
III) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận biết
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Sự biến đổi chất
- Biết được hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó không có sự biến đổi chất này thành chất khác.
- Hiện tượng hóa học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này thành chất khác.

- Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.
Số câu

1
2

3Số điểm

0,250,50.75


2. Phản ứng hóa học
- Khái niệm về phản ứng hóa học (sự biến đổi chất và sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử ).

Số câu

11

Số điểm

0.250.25

3. Định luật bảo toàn khối lượng

.
- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.
- Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.Số câu

22

Số điểm

0.50.5

4. Phương trình hóa học
- Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học.
- Các bước lập phương trình hóa học.

- Biết lập phương trình hóa học khi biết các chất tham gia và sản phẩm.
- Tìm tỉ lệ phân tử , nguyên từ.
- Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng và các phương trình đã lập.Số câu

3

3
1
7

Số điểm

0.75

0.75
3
4.5

5. Tổng hợp các chủ đề trênSố câu
Số điểm


1(C2)
1

1(C2)
1

1(C2)
2


1
4

TỔNG:
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

5
1.25
12,5%

1
1
10%

3
0,75
7,5%

2
4
40%

4
1
10%

2
2
20%
14
10
100%

IV) ĐỀ KIỂM TRA

Trường TH & THCS R’Tieng KIỂM TRA 1 TIẾT(Số 2)
ĐiểmHọ và tên:......................... MÔN:HOÁ 8
Lớp:........ Thời gian làm bài: 45 phút
I. Phần trắc nghiệm : ( 3đ ) Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A hoặc B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng vật lí :
A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét
C. Sự kết tinh của muối ăn D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ
Câu 2: Trong một phản ứng hóa học, các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng
A
 
Gửi ý kiến