Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

đề thi học kì I. 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nhật Khánh
Ngày gửi: 20h:10' 31-12-2012
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&DT MỘ ĐỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS ĐỨC LÂN NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN HÓA HỌC 8
Thời gian:45 phút( không kể thời gian giao đề)
*************************
I.Trắc nghiệm (4đ)
Câu 1:trong các chất sau,chất nào là chất tinh khiết:
A.nước tự nhiên B.sắt nguyên chất C.nước khoáng D.nồi nhôm
Câu 2:Dãy các chất nào sau đây gồm toàn đơn chất:
A. K2CO3 ,N2 ,NaOH,Cl2 . B. Cl2 , H2SO4 ,O2 , Ba(OH)2
C. Cu(NO3)2 , H2 , NaCl , Fe D. Mg, H2 , Na, O2
Câu 3: trong các hiện tượng sau hiện tượng nào là hiện tượng vật lí:
A. Cô cạn dung dịch muối ăn thu được muối kết tinh.
B. Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbon ddioxxit.
C. hòa tan kẽm vào dung dịch axit có hiện tượng sủi bọt khí không màu thoát ra.
D. đốt cháy lưu huỳnh trong không khí thu được khí sunfuro có mùi hắc.
Câu 4: Một hợp chất của Nitơ với Oxi có thành phần % N là 25,93% biết khối lượng mol của hợp chất là 108g/mol. Vậy CTHH của hợp chất là :
A. N2O B.NO2 C. N2O5 D. N2O3
Câu 5: Hai nguyên tố X nặng bằng ba nguyên tử Oxi . Vậy nguyên tố X là:
A.Ca B.Mg C.S D.Cu
Câu 6: Khối lượng tính bằng gam của 1 đvC là 0,166.10-23 .Vậy khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Ca là:
A.6,64.10-23 B.4,98.10-23 C. 3,32.10-23 D. 1,66.10-23
Câu 7: Biết Al có hóa trị III và nhóm sunfat(SO4 ) có hóa trị II,hãy chọn CTHH đúng trong các công thức sau:
A. Al3(SO4)2 B.AlSO4 C. Al2(SO4)3 D.Al2(SO4)2
Câu 8: Nung nóng 50g CaCO3 (thành phần chính của đá vôi) thu được vôi sống CaO và 22g khí cacbon dioxit CO2 .Khối lượng vôi sống CaO thu được là:
A. 72g B. 45g C. 36g D.28g
II. Phần tự luận (6đ)
Câu 1 (2 điểm): Lập PTHH cho các sơ đồ phản ứng sau:
a) Na + O2 → Na2O b) P2O5 + H2O → H3PO4
c) Fe2O3 + C → Fe + CO2 c) KOH + H2SO4 → K2SO4 +H2O
Câu 2 (1đ): Lập CTHH của hợp chất A biết trong 0,5 mol howph chất A chứa 39g nguyên tử K và 8g nguyên tử O.
Câu 3 (3đ): Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong lọ chứa khí oxi thu được chất rắn màu trắng là điphotpho pentaoxit P2O5.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra
b) Tính khối lượng điphotpho pentaoxit P2O5 thu được sau phản ứng.
c)Tính thể tích oxi cần dùng ở đktc.
(Biết O=16; H=1; N=14; Na=23;Ca=40;S=32;Cu=64;Al=27;Mg=24;P=31;C=12)
(cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:……………………………Lớp:…………….Số báo danh…….. 
Gửi ý kiến