DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Oanh
  Ngày gửi: 06h:41' 27-09-2008
  Dung lượng: 350.0 KB
  Số lượt tải: 1541
  Số lượt thích: 0 người
  Thiết kế bài dạy: Nguyễn Thị Kim Oanh
  Gv trường THPT Bỉm sơn
  Kiểm tra bài cũ:
  1) Viết cấu hình electron của Na, Cl, H, N? Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion Na+, Cl-?
  2) Phân tử Natriclorua được hình thành như thế nào?
  Có thể hình thành phân tử Cl2; N2; HCl như trên được không? Tại sao?
  Các nguyên tử Cl, N, H đều có khả năng thu thêm e để đạt cấu hình bão hòa lớp e ngoài cùng. Không nguyên tử nào nhường e. Vì vậy không thể hình thành liên kết ion được!
  Vậy trong những phân tử này liên kết hóa học được hình thành như thế nào?
  liên kết cộng hóa trị
  Bài 17:
  Hydro và Hydro
  H
  H2
  H
  Click để xem ví dụ khác
  Click để xem hoạt ảnh
  Nitơ và Hydro (Amoniac)
  Click để xem hoạt ảnh
  Click để xem ví dụ khác
  H
  H
  H
  N
  NH3
  Hydro và Oxy
  Click để xem hoạt cảnh
  H2O
  H
  H
  O
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  Hydro và Hydro
  H
  H2
  H
  Click để xem hoạt ảnh
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  Thay 2 dấu chấm (biểu diễn cặp e chung) bằng 1 gạch ta có công thức cấu tạo:
  H - H
  Giữa 2 nguyên tử H có 1 cặp e liên kết. Liên kết cộng hóa trị được hình thành. Đó là liên kết đơn
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  b) Sự hình thành phân tử N2
  Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử N?
  Để đạt cấu hình e bền của nguyên tử khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử N phải góp chung bao nhiêu e?
  Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử nitơ
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  b) Sự hình thành phân tử N2
  Giữa 2 nguyên tử N có 3 cặp e liên kết. Liên kết cộng hóa trị được hình thành. Đó là liên kết ba
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  Kết luận:
  Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp e chung.
  Mỗi cặp e chung tạo nên 1 liên kết cộng hóa trị.
  Nếu liên kết tạo nên từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố thì cặp e chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  a) Sự hình thành phân tử HCl
  Để đạt cấu hình e bền của nguyên tử khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử (H và Cl) phải góp chung bao nhiêu e?
  Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử HCl?
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  a) Sự hình thành phân tử HCl
  Công thức cấu tạo:
  H - Cl
  Liên kết cộng hóa trị phân cực là liên kết cộng hóa trị trong đó cặp e chung bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn)
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  b) Sự hình thành phân tử CO2
  Hãy viết cấu hình e của nguyên tử C; O?
  Để đạt cấu hình e bền của nguyên tử khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử (C và O) phải góp chung bao nhiêu e?
  Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử CO2?
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  b) Sự hình thành phân tử CO2
  Công thức cấu tạo:
  Công thức e:
  O = C = O
  Chú ý:
  Liên kết giữa nguyên tử O và C là phân cực, nhưng phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên toàn bộ phân tử không bị phân cực
  Ta xét sự tạo thành phân tử SO2:
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  c) Liên kết cho nhận
  Liên kết cho nhận là liên kết cộng hóa trị mà cặp e chung chỉ do 1 nguyên tử đóng góp
  Ví dụ:
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  3) Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị
  Các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái
  Các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
  Các chất có cực tan nhiều trong dung môi có cực như nước.
  Phần lớn các chất không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua.
  Câu hỏi củng cố:
  Chọn định nghĩa đúng nhất về liên kết cộng hóa trị
  Liên kết cộng hóa trị là liên kết
  A. giữa các phi kim với nhau
  B. trong đó cặp e chung bị lệch về phía 1 nguyên tử
  C. được hình thành do sự dùng chung e của 2 nguyên tử khác nhau
  D. được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp e chung
  D. được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp e chung
  Liên kết cộng hoá trị được hình thành bằng những cặp e chung. Nhưng bản chất của sự hình thành cặp e chung như thế nào?
  i. liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan
  1) Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  Sự hình thành liên kết giữa 2 nguyên tử H là do sự xen phủ của 2 obitan s chứa e độc thân của mỗi nguyên tử H
  H
  H
  H2
  i. liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan
  1) Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất
  b) Sự hình thành phân tử Cl2
  Sự hình thành liên kết giữa 2 nguyên tử Cl là do sự xen phủ của 2 obitan p chứa e độc thân của mỗi nguyên tử Cl
  i. liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan
  2) Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử hợp chất
  a) Sự hình thành phân tử HCl
  Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất HCl được hình thành nhờ sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử H và obitan 3p có 1e độc thân của nguyên tử Cl
  i. liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan
  2) Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử hợp chất
  b) Sự hình thành phân tử H2S
  Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất H2S được hình thành nhờ sự xen phủ giữa 2 obitan 1s của 2 nguyên tử H và 2 obitan 3p có 2e độc thân của nguyên tử S tạo nên 2 liên kết S - H
  Câu hỏi củng cố:
  Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của các phân tử sau: F2; HBr; H2O; NH3; CH4?
   
  Gửi ý kiến