DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  TIẾT 40 - SƠ LUỢC BẢNG TUẦN HOÀN

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Minh Kiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:19' 23-01-2011
  Dung lượng: 932.8 KB
  Số lượt tải: 1040
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI GiẢNG VÒNG HUYỆN
  Môn: Hoá học 9
  Giáo viên: Phạm Minh Kiến
  Trường THCS Bình Thạnh
  Bi: 31 - Ti?t: 40
  Câu 1: Cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (4 điểm)
  Đáp án: Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần
  Câu 2: Ô nguyên tố cho biết điều gì ? Lấy ví dụ với ô số thứ tự 9 (6 điểm)
  Đáp án: Ô nguyên tố cho biết:
  + Số hiệu nguyên tử
  + Ký hiệu hóa học
  + Tên nguyên tố
  + Nguyên tử khối
  Ví dụ ôsố thứ tự 9 có:
  + Số hiệu nguyên tử: 9
  + Ký hiệu hóa học: F
  +Tên nguyên tố: Flo
  + Nguyên tử khối: 19
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Bài: 31 – Tiết: 40
  SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
  CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (TT)
  III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  1. Trong một chu kì
  THẢO LUẬN NHÓM
  Hãy quan sát các nguyên tố thuộc chu kì 2, 3 và liên hệ với dãy hoạt động hoá học của kim loại, tính chất hoá học của kim loại. Cho biết:
  - Sự thay đổi về số electron lớp ngoài cùng như thế nào?
  - Tính kim loại, phi kim của các nguyên tố thay đổi như thế nào?
  - Số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8 electron
  - Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
  Giải thích: Các nguyên tử của các nguyên tố nào dễ nhường electron thì tính kim loại càng mạnh, các nguyên tử của các nguyên tố nào dễ nhận thêm electron thì tính phi kim càng mạnh, đầu chu kì là kim loại mạnh, cuối chu kì là phi kim mạnh, kết thúc chu kì là khí hiếm.
  Bài: 31 – Tiết: 40
  SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
  CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (TT)
  III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  1. Trong một chu kì
  Trong chu kỳ, khi đi từ đầu tới cuối chu kỳ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân:
  - Số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8 electron
  - Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
  - Đầu chu kỳ là một kim loại kiềm, cuối chu kỳ là halogen, kết thúc chu kỳ là khí hiếm.

  Bài: 31 – Tiết: 40
  SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
  CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (TT)
  III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  Trong một chu kì
  2. Trong một nhóm
  THẢO LUẬN NHÓM
  Quan sát nhóm I và VII dựa vào tính chất hoá học của nguyên tố đã biết, hãy cho biết:
  - Số lớp electron và số electron ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng một có đặc điểm như thế nào?
  - Tính kim loại, phi kim của các nguyên tố trong cùng một nhóm thay đổi như thế nào?
  Số lớp electron của các nguyên tử tăng dần, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần
  Giải thích: Các nguyên tử của các nguyên tố nào dễ nhường electron thì tính kim loại càng mạnh, các nguyên tử của các nguyên tố nào dễ nhận thêm electron thì tính phi kim càng mạnh.
  Bài: 31 – Tiết: 40
  SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
  CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (TT)
  III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  Trong một chu kì
  2. Trong một nhóm
  Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:
  Số lớp electron của các nguyên tử tăng dần.
  - Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.

  Bài: 31 – Tiết: 40
  SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
  CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (TT)
  III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  IV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  1. Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố
  Biết nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, nhóm VII. Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố A và so sánh với các nguyên tố lân cận
  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  Số hiệu nguyên tử = 17
  Điện tích hạt nhân=
  Số electron = số proton=
  Chu kì 3
  Số lớp electron =
  Nhóm VII
  Số electron lớp ngoài cùng =
  ĐiỀN THEO MẪU
  17+
  17
  3
  7
  So sánh tính phi kim của Clo với các nguyên tố lận cận như trên
  Nguyên tố A là Clo. Vì Clo ở cuối chu kì 3, nên Clo là phi kim hoạt động mạnh, tính phi kim của Clo mạnh hơn Lưu huỳnh và Brom, nhưng tính phi kim yếu hơn Flo
  Bài: 31 - Tiết: 40
  SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (TT)
  III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
  IV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  1. Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố
  Biết vị trí suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố

  Bài: 31 - Tiết: 40
  SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (TT)
  III.Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
  IV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  1. Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố
  2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố ta có thể suy đoán vị trí và tính chất nguyên đố đó
  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16+, 3 lớp electron,lớp electron ngoài cùngcó 6 electron. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất cơ bản của nó
  Điện tích hạt nhân = 16+
  Số TT ô thứ …
  Số lớp electron = 3
  Chu kì ….
  Số electron lớp ngoài cùng = 6
  Nhóm ….
  ĐIỀN THEO MẨU
  Nguyên tố X là kim loại hay phi kim? Vì sao?
  Điện tích hạt nhân = 16+
  Ô thứ 16
  Số lớp electron = 3
  Chu kì 3
  Số electron lớp ngoài cùng = 6
  Nhóm VI
  ĐÁP ÁN
  Nguyên tố X là một nguyên tố phi kim. Vì gần cuối chu kì 3 và gần đầu nhóm VI
  Bài: 31 - Tiết: 40
  SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  (tiếp theo)
  III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
  IV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  1. Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố
  2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố ta có thể suy đoán vị trí và tính chất nguyên đố đó
  Biết cấu tạo nguyên tử, suy ra vị trí và tính chất của nguyên tố

  Câu hỏi, bài tập củng cố
  Câu 1: Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, D trước câu đúng.
  1.1. Dãy các đơn chất được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là:
  A. F2, Cl2, Br2, I2 C. I2, Br2, Cl2, F2
  B. S, Cl2, F2, O2 D. F2, Cl2, S, N2
  1.2. Dãy các đơn chất đều có tính chất hoá học tương tự Clo là:
  A. N2, O2, F2 C. S, O2, F2
  B. F2, Br2, I2 D. Br2, O2, S
  Câu 2: Hãy hoàn thành nội dung còn thiếu ở bảng dưới đây

  Đáp án:

  11
  11
  3
  1
  Kim loại
  35
  4
  VII
  35
  Phi kim
  12
  12
  3
  2
  8
  2
  VI
  8
  Kim loại
  Phi kim
  Hướng dẫn học sinh tự học
  - Học thuộc nội dung bài.
  - Làm Bài tập số 1, 3, 4, 6, 7* trang 101 sgk

  Chuẩn bị ôn bài: Bài luyện tập 3: Phi kim- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓