DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  TẶNG LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA 2017 (BẢN WORD)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: BS GV Trần Tiến Đạt
  Ngày gửi: 11h:13' 13-10-2016
  Dung lượng: 198.8 KB
  Số lượt tải: 1863
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁODỤCVÀĐÀO TẠO
  

  ĐỀ MINH HỌA
  (Đề thi có4 trang)

  LỜI GIẢI CHI TIẾT
  KỲ THI TRUNGHỌC PHỔ THÔNGQUỐCGIA NĂM2017
  Bài thi: Khoa học tựnhiên; Môn: HÓA HỌC
  Thời gian làm bài: 50 phút, khôngkể thời gian phát đề

  
  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;Ag = 108; Ba = 137.

  Câu 1: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?
  A. Ca. B. Na. C. Ag. D. Fe.
  Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
  A.Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3.
  B.Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.
  C.Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.
  D.Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.
  Câu 3: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?
  A.Gắn đồng với kim loại sắt. B.Tráng kẽm lên bề mặt sắt.
  C.Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt. D.Tráng thiếc lên bề mặt sắt.
  Câu 4: Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng
  A. nước vôi trong. B. giấm ăn.
  C. dung dịch muối ăn. D. ancol etylic.
  Câu 5: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?
  A. Điện phân nóng chảy MgCl2.
  B. Điện phân dung dịch MgSO4.
  C. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2.
  D. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2.
  Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4loãng, thu được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là
  A. 58,70%. B. 20,24%. C. 39,13%. D. 76,91%.
  ( Hướng dẫn giải
  
  Câu 7: Phương trình hóa học nào sau đây sai?
  A.2Cr + 3H2SO4(loãng) Cr2(SO4)3+ 3H2.
  B.2Cr + 3Cl22CrCl3.
  C.Cr(OH)3+ 3HClCrCl3+ 3H2O.
  D. Cr2O3+ 2NaOH(đặc) 2NaCrO2 + H2O.
  ( Hướng dẫn giải
  A. Sai, phương trình đúng là: Cr + H2SO4(loãng) CrSO4+ H2.
  Câu 8: Nếu cho dung dịch FeCl3vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu
  A. vàng nhạt. B. trắng xanh. C. xanh lam. D. nâu đỏ.
  Câu 9: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây?
  A. AgNO3. B. NaOH. C. Cl2. D. Cu.
  ( Hướng dẫn giải
  Nhìn nhanh: a mol Fe + a mol Cl2 thu được hỗn hợp X (Fe, FeCl3), hòa vào nước dễ thấy thu được dung dịch Y chứa đúng a mol FeCl2!Như vậy Y tác dụng được với AgNO3, NaOH, Cl2; không tác dụng được với Cu.
  Câu 10: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4loãng là
  A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
  Câu 11: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, có thể dùng dung dịch
  A. HCl. B. Na2SO4. C. NaOH. D. HNO3.
  ( Hướng dẫn giải
  Dùng dung dịch NaOH để nhận biết 4 dung dịch đã cho:
  (+) MgCl2 kết tủa màu trắng
  (+) FeCl3 kết tủa màu nâu đỏ
  (+) AlCl3 kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan
  (+) NaCl không hiện tượng
  Câu 12: Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y
   
  Gửi ý kiến