Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Khuê
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenminhkhue76
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hòa B
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Xác thực bởi Trường Thcs Tân Hưng, Nguyễn Hoàng Chương
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 716 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2255 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này