Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Phú Hùng
Giới tính Nam
Website https://daophuhung.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Giới thiệu Q.Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn
Xác thực bởi Trần Hà Nam, Nguyễn Minh Hà
Đã đưa lên 1976 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 898 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 409926 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này